Priser 2022 - Genbrug og Affald

2022

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Affald
Grundgebyr

Bolig eller sommerhus

kr./boligenhed 1.305,00 1.631,25
Dagrenovationsbeholdere til rest- og madaffald ved 14-dagstømning

Beholder 140 liter (kun ved særlige forhold)

kr./år 703,00 878,75

Beholder 240 liter (kan være 2-delt)

kr./år 905,00 1.131,25

Container 400 liter

kr./år 1.273,00 1.591,25

Container 660 liter

kr./år 1.767,00 2.208,75
Tillæg

Ekstra affaldssæk (kun restaffald)

kr./ekstra sæk 35,00 43,75

Foring af container
(400-660 l beholdere til restaffald)

kr./tømning/container 15,00 18,75

Ekstraordinær tilkørsel mandag - fredag
inkl. tømning*

kr./beholder 200,00 250,00

Ekstraordinær tilkørsel lørdag - søndag
inkl. tømning*/**/****

kr./beholder 1.000,00 1.250,00
Haveaffald (kun private beboelser)

Beholder 240 liter (8 tømninger)

kr./år 540,00 675,00

Container 370-400 liter (8 tømninger)

kr./år 732,00 915,00
Diverse gebyrer

Ændring af beholdertype og tømmefrekvens*

kr./beholder 300,00 375,00

Afstandstillæg - pr. beholder**

kr./afhentning 15,00 18,75

Afstandstillæg 31 til 80 meter - pr. beholder**

kr./afhentning 30,00 37,50

Erstatningsbeholder ved ødelæggelse af beholder***

kr./beholder 675,00 843,75

Brug af fællesløsning.

kr./boligenhed 905,00 1.131,25

Fejlsortering på genbrugspladser afregnes for påførte omkostninger.

Dagspris
Nedgravede affaldsløsninger

Tømning

kr./stk. 150,00 187,50

Behandling af restaffald

kr./ton 613,00 766,25

Behandling madaffald

kr./ton 300,00 375,00

Ekstraordinær tømning. (Pris er kr./påbegyndt time)

kr./afhentning 800,00 1.000,00
Genbrugspladsgebyr for tilmeldte virksomheder

Håndværksrelaterede virksomheder første bil*

kr./år 3.360,00 4.200,00

Håndværksrelaterede virksomheder efterfølgende biler*

år/bil 1.680,00 2.100,00

Øvrige virksomheder første bil*

kr./år 660,00 825,00

Øvrige virksomheder efterfølgende biler*

år/bil 330,00 412,50

Gebyr for farligt affald

kr./år 1.300,00 1.625,00

Engangsgebyr på Tandskov 
(gælder for ikke tilmeldte virksomheder)

kr./besøg 140,00 175,00