Priser 2021 - Genbrug og Affald

2021

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Affald
Grundgebyr

Bolig eller sommerhus

kr./boligenhed 950,00 1.187,50
Dagrenovationsbeholdere til rest- og madaffald ved 14-dagstømning

Beholder 140 liter (kun ved særlige forhold)

kr./år 740,00 925,00

Beholder 240 liter (kan være 2-delt)

kr./år 952,00 1.190,00

Container 400 liter

kr./år 1.340,00 1.675,00

Container 660 liter

kr./år 1.860,00 2.325,00

Sække 110 liter

kr./år 700,00 875,00
Tillæg

Ekstra affaldssæk (kun restaffald)

kr./ekstra sæk 35,00 43,75

Foring af container
(400-660 l beholdere til restaffald)

kr./tømning/container 12,00 15,00

Ekstraordinær tilkørsel mandag - fredag
inkl. tømning*

kr./beholder 180,00 225,00

Ekstraordinær tilkørsel lørdag - søndag
inkl. tømning*/**

kr./beholder 600,00 750,00
Haveaffald (kun private beboelser)

Beholder 240 liter (8 tømninger)

kr./år 540,00 675,00

Container 370-400 liter (8 tømninger)

kr./år 732,00 915,00
Diverse gebyrer

Ændring af beholdertype og tømmefrekvens*

kr./beholder 300,00 375,00

Afstandstillæg - pr. beholder**

kr./afhentning 30,00 37,50

Erstatningsbeholder ved ødelæggelse af beholder***

kr./beholder 675,00 843,75

Brug af fællesløsning, ejet af SGA,
(Gødvad Enge)

kr./boligenhed 952,00 1.190,00

Fejlsortering på genbrugspladser afregnes for påførte omkostninger.

Dagspris
Rest- og madaffald i stålcontainer/moloksystem

Tømning

kr./stk. Dagspris

Behandling

kr./ton Dagspris
Genbrugspladsgebyr for tilmeldte virksomheder

Håndværksrelaterede virksomheder første bil*

kr./år 2.998,00 3.747,50

Håndværksrelaterede virksomheder efterfølgende biler*

år/bil 1.499,00 1.873,75

Øvrige virksomheder første bil*

kr./år 590,00 737,50

Øvrige virksomheder efterfølgende biler*

år/bil 295,00 368,75

Gebyr for farligt affald

kr./år 840,00 1.050,00

Engangsgebyr på Tandskov 
(gælder for ikke tilmeldte virksomheder)

kr./besøg 120,00 150,00