×
Menu

Priser 2019 - Genbrug og Affald

2019

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Affald
Grundgebyr *

Bolig eller sommerhus

kr./boligenhed 850,00 1.062,50
Dagrenovationsbeholdere til rest- og madaffald ved 14-dagstømning

Beholder 140 liter (kun ved særlige forhold)

kr./år 740,00 925,00

Beholder 240 liter (kan være 2-delt)

kr./år 952,00 1.190,00

Container 400 liter

kr./år 1.340,00 1.675,00

Container 660 liter

kr./år 1.860,00 2.325,00

Container 770 liter (kun eksisterende)

kr./år 2.000,00 2.500,00

Sække 110 liter

kr./år 700,00 875,00
Tillæg

Ekstra affaldssæk (kun restaffald)

kr./afhentning 30,00 37,50

Foring af container
(400-660 l beholdere til restaffald)

kr./afhentning 12,50 15,63

Ekstraordinær tilkørsel mandag - fredag
inkl. tømning*

kr./afhentning 160,00 200,00

Ekstraordinær tilkørsel lørdag - søndag
inkl. tømning*

kr./afhentning 2.800,00 3.500,00
Diverse gebyrer

Ændring af beholdertype og tømmefrekvens*

kr./beholder 300,00 375,00

Afstandstillæg - pr. beholder
Gælder beholdere til mad, rest, papir, pap, glas, hård plast og metal

kr./afhentning 30,00 37,50

Erstatningsbeholder ved ødelæggelse af beholder**

kr./beholder 675,00 843,75

Brug af fællesløsning, ejet af SGA,
(Gødvad Enge)

kr./ejendom 952,00 1.190,00

Fejlsortering på genbrugspladser for påførte
omkostninger

kr./container 0,00 0,00
Haveaffald (kun private beboelser)

Beholder 240 liter (8 tømninger)

540,00 675,00

Container 370-400 liter (8 tømninger)

732,00 915,00
Rest- og madaffald i stålcontainer/moloksystem

Tømning

kr./stk. Dagspris

Behandling

kr./ton Dagspris