vand, rundvisning, skoleklasse, vandets dag, drikkedunk

Mød vores vandværker

Hvinningdal vandværk er vores største vandværk. Det er oprindeligt bygget i 1972, og er løbende ombygget.

Vandværket forsyner hovedparten af vores vandkunder og producerer ca. 1,9 mio. m³ drikkevand om året.

Her er der mulighed for at se hvordan en boring er indrettet og hvordan grundvandet pumpes ind på vandværket og bliver beluftet med blæsere.

Vandet bliver ledt gennem store åbne sandfiltre, hvor vandets indhold af jern og mangan fjernes, inden vandet ender i store underjordiske rentvands tanke inden det pumpes ud til kunderne.

Der er også mulighed for at danne sig et indtryk af hvilke materialer og komponenter der anvendes til ledningsnet, lige fra de gamle støbejernsrør til nye højteknologiske plastrør som anvendes i dag.

Gudenå Vandværk blev etableret i 1905 i den smukke hvide bygning med hvælvet tag på Gudenåvej i Silkeborg.

Vandværket gennemgik i 2014 en gennemgribende ombygning og er i dag vores mest moderne anlæg.

Det moderne vandværk henter op til 1 mio. m³ grundvand om året i Nordskoven.

På vandværket bliver grundvandet iltet i en stor iltningstank. Derefter bliver det filtreret i åbne sandfiltre og ender i vandværkets underjordiske beholder som rent drikkevand. 

På vandværket er det muligt at smage forskellen på ubehandlet grundvand og det færdigbehandlede drikkevand.

På Gudenå Vandværk står der stadig en gammel pumpe fra dengang vandpumperne var drevet med dieselmotor samt de gamle elektriske pumper fra da elektrificeringen holdt sit indtog.​

Det er ikke muligt at se boringer på Gudenåvej, da de befinder sig i Nordskoven på den anden side af åen.

Gudenå Vandværk
Gudenåvej 11
8600 Silkeborg

Knudlund Vandværk er vores mindste vandværk. Det er opført i 1988.

Vandværket forsyner Knudlund, Rodelund og Salten Skov.

Værket producerer hvert år ca. 60.000 m3 vand

Skoleklasser, foreninger og andre grupper har altid mulighed for at bestille en rundvisning og blive klogere på vores vand på enten Hvinningdal eller Gudenå vandværk. 

Tryk HER og book. 

 

100 års jubilæum  (1905 - 2005)

I 2014 blev Gudenåværket moderniseret og der hentes nu vand fra boringer i Nordskoven på den anden side af Gudenåen. 

Det oprindelige vandværk er stadig at se, side om side med et nyt og moderne vandværk. 

vandets dag, skoleklasse, karl-ejner, rundvisning, hvinningdal

Se hvordan vandet kommer hjem til dig

Private vandværker

Rundt om i hele kommunen er der en lang række private vandværker. Vi afregner vandafledning og affald for alle og i mange tilfælde er det også os der står for opkrævningen fra det private vandværk.

Gå til Silkeborg Kommunes hjemmeside for at se mere om de enkelte vandværker.

- vi kender allerede kunderne

Vi opkræver i dag vandafledning hos alle husstande i Silkeborg Kommune. Opkrævningen foregår ud fra vandmålere, derfor kan vi tilbyde private vandværker en lang række administrative ydelser til yderst konkurrencedygtige priser.

Vi kan tilbyde: 

 • Opkrævning af vand, faste bidrag og statsafgift på samme faktura som vores opkrævning.
 • Udsendelse af aflæsningskort.
 • Opfølgning på om kunderne betaler, udsendelse af rykkerskrivelse og evt. overdragelse til retslig inkasso.
 • Lukning ved manglende betaling.
 • Servicering af målere.
 • Varetagelse af bogholderi, moms, regnskab, budget og/eller lønadministration.
 • SMS til kunderne f.eks. ved vandforurening eller større afbrydelser

Fordele for kunderne:

 • De modtager kun én samlet faktura.
 • De modtager kun ét aflæsningskort hvert år.
 • De skal kun tage kontakt ét sted, hvis de har ændringer.
 • Bedre overblik over deres forbrug.
 • Webadgang til forbrugsudvikling, selvbetjening og regninger via NemId.
 • Hurtig og direkte besked ved en evt. vandforurening

Fordele for vandværket:

 • Mindre administration.
 • I modtager en opgørelse efter hver acontoopkrævning.
 • I modtager en samlet årsopgørelse med underliggende specifikation.
 • I undgår at skulle sende rykkerskrivelser og lukkebreve.
 • Intet bogholderi, moms, løn eller årsregnskab.

Ydelserne sammensættes efter jeres ønsker og behov og kan med fordel iværksættes ved et årsskifte (1. januar).

Vi kender branchen og lovgivningen. Vi har selv 15.000 vandkunder og vi udfører administrative ydelser for mange private vandværker. Sammen kan vi effektivisere arbejdsgangene og skabe merværdi for vores fælles kunder.

Ring på tlf. nr. 8920 6400, hvis I er interesset i én eller flere af ovenstående ydelser.