Vandhane med rindende vand

Spørgsmål & svar om drikkevand

Kommer der ikke vand ud af hanen når du åbner den, kan det skyldes at der er et rørbrud på ledningsnettet, at vi udfører planlagt arbejde på ledningsnettet eller, at der er lukket på afspærringsventilen i ejendommen.

Bor du i en boligblok el. lign. kan du kontakte viceværten/pedellen for at spørge om de arbejder på vandinstallationerne i ejendommen.

Planlagte ledningsarbejder, som kræver at vi lukker for vandet, oplyser vi om på vores hjemmeside og via SMS.

Akut opståede brud informerer vi om på hjemmesiden snarest muligt og på SMS hvis vi skønner det er nødvendigt.

Når vandet kommer tilbage, efter at der har været lukket, kan det være misfarvet. Det er ikke farligt, men lad alle haner løbe et minut eller to, til vandet igen er klart.

Har du haft et brud på et skjult vandrør kan du muligvis søge om refusion for vandspild.

Læs mere om refusion ved vandspild.

Når vi reparerer på ledningsnettet kan det give misfarvning af vandet.

Misfarvningen kommer fra aflejret jern og mangan, som løsrives i rørene, når der igen kommer tryk og flow på vandet, efter det har stået stille. arbejdes med rørene.

Vandet kan også indholde luft, som giver et gråligt skær med bobler.

Misfarvningen er ufarlig.

Åbn alle haner i din bolig i 1-2 minutter, for at gennemskylle dit system, indtil vandet er klart igen.

Bor du i etageejendom, kan du kontakte din vicevært.

Bliver misfarvningen ved, kan du kontakte Silkeborg Forsyning.

Hvis du oplever at dit vand lugter af "rådne æg" (svovlbrinte) kan det skyldes, at dit varmtvandsanlæg trænger til vedligehold. Kontakt en VVS-installatør.

Lugten af kloak kan også komme fra afløbet, hvis vandlåsen er tørret ud. Lad vandet løbet lidt til vandlåsen er fyldt igen. Sørg også for at hælde vand i "nødoverløbet" i din håndvask. Kontakt evt. en VVS-installatør hvis lugten bliver ved.

Forsynes din bolig med fjernvarme kan du få fjernvarmevand i koldtvandsrørene, hvis din varmeveksler eller varmevandsbeholder er defekt. Blandes der fjernvarmevand i det kolde vand får det "fluor" smag og et let grønligt skær. Det kolde vand vil også blive varmt. Oplever du fjernvarmevand i dit drikkevand skal du kontakte din VVS-installatør.

Hvis dit vand ikke bliver varmt, er der formentlig et problem med din varmeveksler eller et brud på fjernvarmenettet.

Driftproblemer på fjernvarmenettet vil være annonceret her.

Er der problemer med din varmeveklser kan du selv kontakte en VVS-installatør.

 

Lavt vandtryk kan skyldes tilstopninger i dine egne vandrør, vandmåler eller rør i jorden.

Mener du at trykket er for lavt kommer vi evt. ud og laver en trykmåling og giver dig en orientering om hvad der evt. kan afhjælpe tryk problemet.

Som udgangspunkt er vandstikledningen (stikledning) udenfor skelgrænsen Vandselskabets.

Indenfor skelgrænsen er vandstikledningen (jordledning) grundejers - og betragtes som en del af vandinstallationen.

Vandinstallationen er grundejers, dog er vandmåleren som det eneste i vandinstallationen, Silkeborg Forsynings ejendom.