×
Menu

Blandt de bedste til affaldssortering. Igen!

17. februar 2021

Endnu engang er det slået fast, at affaldskunderne i Silkeborg Kommune er blandt de bedste til at sortere affald. Det viser Miljøstyrelsens nyeste opgørelse fra 2019.

Sammen med tre andre kommuner ligger Silkeborg helt i front og sorterer 50-55 % af husholdningsaffaldet. De fleste kommuner sorterede under 35 % af deres husholdningsaffald.

Fra 2018 til 2019 har affaldskunderne:

  • Sorteret 84 procent mere madaffald.
  • Sorteret 66 procent mere metal og hård plast.
  • Sorteret 82 procent mere glas.
  • Mindsket restaffaldet med næsten 30 procent.

Det viser tal fra Silkeborg Forsyning.

Tallene er fra 2018 til 2019, men helt nye tal viser, at vi dag sorterer omtrent 60 % af vores husholdningsaffald til genanvendelse i Silkeborg Kommune.

I gennemsnit sorterer en affaldskunde i Silkeborg Kommune 62 kilo madaffald fra resten af affaldet om året.

Forsyningsdirektør: Ros til kunderne

Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning, forklarer de flotte tal med, at kunderne har taget affaldssortering til sig.

”Vores kunder sorterer over al forventning. Det er dejligt at se, at kunderne virkelig tog systemet til sig,” siger jens Bastrup, der hæfter sig ved, at den markante stigning også skyldes, at affaldsbeholderne til sortering blev leveret til alle kunderne i løbet af 2018.

I december 2020 viste resultatet af en stor undersøgelse på affaldsområdet, at otte ud 10 borgere sorterer affald med et smil. I undersøgelsen angiver 78 procent nemlig, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres affaldsløsning.

Ny plan for affald, men sandsynligvis i de samme beholdere

Silkeborg Kommune arbejder netop nu på en ny Affalds- og Ressourceplan, som skal sikre, at endnu mere affald bliver genanvendt. F.eks. skal affaldet hjemme hos kunderne fremover sorteres i 10 typer affald - blandt andet skal drikke- og fødevarekartoner, tekstil og blød plast sorteres fra restaffaldet.

Jens Bastrup understreger, at Silkeborg Forsyning arbejder for, at der helst ikke skal flere beholdere ud til kunderne.

”Vi ønsker ikke flere beholdere ude hos vores kunder end højest nødvendigt. Vi vil allerhelst have de nye typer affald i de eksisterende beholdere,” siger han og pointerer, at udefrakommende krav kan gøre det nødvendigt alligevel. Det er stadig ikke afklaret.

Silkeborg Kommune forventer at sende Affalds- og Ressourceplanen i offentlig høring i midten af 2021.