Imprægneret træ

Imprægneret træ går til energiudnyttelse.

Der må ikke lægges rent træ og andet affald i containeren.

Alle husstande kan aflevere imprægneret træ på genbrugspladsen.