Byggeplast (hård PVC)

 

Plastprodukter af hård PVC går til genanvendelse.

Plastprodukter af hård PVC

  • PVC Trapezplader
  • PVC Tagrender, nedløbsrør
  • PVC Rør, brønde, fittings
  • PVC Kabelkanaler, elektrikerrør
  • PVC Profiler, lister

Der må ikke lægges andre plastprodukter, herunder andet affald i containeren. 

Alle husstande kan aflevere plastprodukter af hård PVC på genbrugspladsen.

Se film "Genanvendelse af byggeaffald af hård PVC"

2020: ca. 166 tons

2019: ca. 119 tons

2018: ca. 130 tons

2017: ca. 97 tons

Byggeplast (hård PVC) afsættes til modtageanlægget Marius Pedersen A/S. Her foretages en grovsortering inden PVC’en sendes videre til genanvendelse i Tjekkiet.