179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Priser

Genbrug og Affald

Alle priser 2019

Grundgebyr *

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Bolig eller sommerhus

kr. /år/enhed

850,00

 1.062,50

* Afhentning og beholderkøb vedrørende genanvendelige materialer (papir og pap samt glas, hård plast og metal) er inkluderet i grundgebyret.

Dagrenovationsbeholdere
til rest- og madaffald ved 14-dagstømning

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Beholder 140 liter (kun ved særlige forhold)

kr. /år

   740,00

925,00

Beholder 240 liter (kan være 2-delt)

kr. /år

   952,00

1.190,00

Container 400 liter

kr. /år

1.340,00

1.675,00

Container 660 liter

kr. /år

1.860,00

2.325,00

Container 770 liter (kun eksisteriende)

kr. /år

2.000,00

2.500,00

Sække 110 liter

kr. /år

   700,00

875,00

Ved anden tømmefrekvens ændres det årlige gebyr i forhold til det faktiske antal tømninger.
NB: I tilfælde af hærværk, tyveri, brand, orkan eller lign. hæfter du selv (din indboforsikring) for erstatning af din beholder.
Ved almindelig slitage udskifter vi din beholder.

Tillæg

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Ekstra affaldssæk (kun restaffald)

kr./afhentning

   30,00

   37,50

Foring af container
(400-660 l beholdere til restaffald)

kr./afhentning

   12,50

   15,00

Ekstraordinær tilkørsel mandag - fredag
inkl. tømning*

kr./afhentning

   160,00

200,00

Ekstraordinær tilkørsel lørdag - søndag
inkl. tømning*

kr./afhentning

2.800,00

3.500,00

* + normal tømmepris.

     

Diverse gebyrer

enhed

 ekskl. moms

inkl. moms

Ændring af beholdertype og tømmefrekvens*

kr./beholder

300,00

375,00

Afstandstillæg - pr. beholder
Gælder beholdere til mad, rest, papir, pap, glas, hård plast og metal
kr./afhentning 30,00 37,50

Erstatningsbeholder ved ødelæggelse af beholder**

kr./beholder

675,00

843,75

Brug af fællesløsning, ejet af SGA,
(Gødvad Enge)

kr./ejendom

952,00

1.190,00

Fejlsortering på genbrugspladser for påførte
omkostninger

kr./container

Dagspris

Dagspris

* Ved ændring til eller fra fællesløsning opkræves ændringsgebyret ud fra en individuel vurdering.
** Eksempelvis hvis kunde har fjernet eller flyttet skillevæg

Haveaffald (kun private beboelser)

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Beholder 240 liter (8 tømninger)

kr./år

   540,00

   675,00

Container 370-400 liter (8 tømninger)

kr./år

   732,00

   915,00

Rest- og madaffald i stålcontainer/moloksystem

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Tømning
kr./stk.
Dagspris
Dagspris
Behandling
kr./ton
Dagspris
Dagspris
Størrelse er eget valg efter behov.

Genbrugspladsgebyr
for tilmeldte virksomheder

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Håndværksrelaterede virksomheder første bil*
kr./år
2.998,00
3.747,50
Håndværksrelaterede virksomheder efterfølgende biler*
kr./år
1.499,00
1.873,75
Øvrige virksomheder første bil*
kr./år
590,00
737,50
Øvrige virksomheder efterfølgende biler*
kr./år
295,00
368,75
Gebyr for farligt affald
kr./år
840,00
1.050,00
Engangsgebyr på Tandskov (gælder for ikke tilmeldte virksomheder)
kr./besøg
120,00
150,00

* Mobil adgang inkluderet, men kun for betalende erhvervskøretøjer. Misbruges mobil adgang medfører det udelukkelse fra genbrugspladserne.