179
1
http://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 22. januar 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Pressenotat - Sol

Pressemeddelelse:

Solen varmer Silkeborg op

Dato: 28. juni 2017

Det er Silkeborg Kommunes målsætning at være CO2-neutral i 2030. I 2016 tog Silkeborg Forsyning et stort skridt i den retning ved at opføre verdens største solvarmeanlæg på Sejling Hede, som reducerer CO2-udledningen med ca. 15.000 tons per år. I sommerhalvåret er det på solskinsdage udelukkende solvarmeanlægget, der forsyner kunderne med fjernvarme.

Fredag d. 30. juni er der i Silkeborg officiel indvielse af verdens største solvarmeanlæg, der er første del af en større omlægning af varmeforsyningen i Silkeborg. I løbet af 2017 vil der blive gennemført en anden vigtig opgradering, som omfatter et varmepumpe- og røggas-kondensationssystem. Når den er gennemført, vil det reducere CO2-udledningen med yderlig ca. 14.000 tons CO2. Silkeborg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen med 45% i 2020, hvilket man når allerede nu med disse anlæg. Kommunens mål er at være CO2-neutral i 2030.

Tiltagene sikrer også kunderne en stabil udvikling i fjernvarmeprisen, og man er fremover langt mindre afhængig af traditionelle energikilder. På kort sigt imødekommes og neutraliseres en stigning i omkostningerne på 100 millioner kroner, som ellers ville være kommet i 2019. Ved udgangen af 2018 bortfalder nemlig det såkaldte grundbeløb, som gasfyrede kraftvarmeværker får for at stå til rådighed som elproducent.

”Silkeborg er en innovativ kommune i rivende udvikling og med en ambition om at få en CO2-neutral varmeforsyning i nær fremtid. Solvarmeanlægget spiller sammen med de andre tiltag en afgørende rolle for en bæredygtig fremtidssikring af vores varmeforsyning,” siger Leif Bæk, bestyrelsesformand for Silkeborg Forsyning.

På årsbasis dækker solvarmeanlægget 20% af det samlede varmebehov i forsyningsområdet , men på solskinsdage i sommerhalvåret står solvarmeanlægget for al varmeproduktion hos Silkeborg Forsyning. I maj og juni måned var der flere perioder, hvor det kun var solen, der varmede Silkeborg op. På en solskinsdag cirkulerer der 2,7 millioner liter vand i timen igennem anlægget, hvis 12.436 solfangere er forbundet med 24 kilometer ledning.

”Det kalder på respekt, at Silkeborg Forsyning i den grad er trådt i karakter og har sat handling bag de grønne målsætninger. Virksomheden har taget et stort skridt i retning mod at blive CO2-neutral i 2030, og med solvarmeanlægget har man samtidig valgt en løsning, der er med til at give ganske betydelige besparelser i driften i mange år fremover,” siger Torben Sørensen, koncerndirektør i VKR Holding og bestyrelsesformand i Arcon-Sunmark.
Solvarmeanlægget har en minimumslevetid på 25 år og er opført af Arcon-Sunmark som en totalentreprise.

 

Anlæg i Silkeborg færdig til tiden

10. Januar 2017

På mindre end et år verdens største solvarmeanlæg nu færdigt. 20% af det årlige varmebehov bliver fremadrettet dækket af vedvarende energi fra solens stråler, som opfanges af et solfangerfelt på 156.694 m2.

Verdens største solvarmeanlæg.

I løbet af de seneste syv måneder har en lastbil parkeret 445 gange ved Arcon-Sunmark i Skørping for at blive læsset med solfangere til verdens største solvarmanlæg i Silkeborg. Anlægget består af 12.436 solfangere på hver 12,6 m2, hvilket tilsammen giver et solfangerfelt på 156.694 m2. På en solskinsdag i sommerhalvåret cirkulerer der 2,7 millioner liter vand i timen igennem anlægget, som er forbundet med varmeværket via 1,2 kilometer fjernvarmerør.

Solvarmesystemet er en del af en større ombygning på kraftvarmeværket ved Silkeborg, og det kan dække det årlige varmebehov for 4.400 hustande eller 20% af det samlede varmebehov i Silkeborg.

”En femtedel af Silkeborgs varmeforbrug bliver nu dækket af solvarme, og det er vi stolte over at have været med til at realisere sammen med Silkeborg Forsyning. Projektet er et bevis på, at en omlægning til vedvarende energi ikke behøver at være en tung og lang proces, men kan realiseres hurtigt og effektivt,” siger Søren Elisiussen, adm. direktør i Arcon-Sunmark.

Aftalen om opførelsen af verdens største solvarmeanlæg blev indgået af Silkeborg Forsyning og Arcon-Sunmark i februar 2016. I maj begyndte selve arbejdet på Sejling Hede, og med udgangen af december er det blevet idriftsat.

Vi satser på solen

6. juli 2016

Vi har netop igangsat opførelsen af et solvarmeanlæg, der fremover skal stå for 20% af varmeproduktionen i Silkeborg. Med solvarmeanlægget slipper kunderne for store stigninger på varmeregningen, og samtidig er anlægget første led i at opfylde kommunens målsætning om udelukkende at producere CO2-neutral varme i 2030.

De indledende forberedelser er i gang og i løbet af de kommende syv måneder vil et solfangerfelt med 156.694 m2 solfangere blive installeret lige uden for Silkeborg. Det store solfangerfelt kommer til at forsyne varmeværket med 20% af det samlede årlige varmebehov. Med en årlig energiproduktion på 80.000 MWh dækker anlægget varmeforbruget for, hvad der svarer til 4.400 husstande.

”Vi har grundigt analyseret mulighederne med henblik på at fremtidssikre varmeforsyningen i Silkeborg Kommune på en ansvarlig måde både økonomisk og miljømæssigt. Her er solvarmeanlægget en vigtig brik sammen med det nye røggaskondenseringsanlæg, som vi også har i støbeskeen,” siger Leif Bæk, byrådsmedlem for Venstre og bestyrelsesformand for Silkeborg Forsyning.

Stabil udvikling i fjernvarmeprisen

Solvarmeanlægget og effektiviseringen af kraftvarmeværket er første del af en større plan for at omlægge varmeforsyningen i Silkeborg. På kort sigt imødekommes og neutraliseres en stigning i omkostningerne på 100 millioner kroner, som ellers ville have ramt kunderne i 2019. Ved udgangen af 2018 bortfalder det såkaldte grundbeløb, som gasfyrede kraftvarmeværker får for at stå til rådighed som elproducent. Med disse tiltag sikres kunderne en stabil udvikling i fjernvarmeprisen.

Erfaren leverandør

Solvarmeanlægget vil være i drift med udgangen af 2016, og det opføres i totalentreprise af Arcon-Sunmark, som er det selskab i verden, der har størst erfaring med storskala solvarmeanlæg. Arcon-Sunmark har hovedkvarter i Skørping syd for Aalborg. Det er også Arcon-Sunmark, som har leveret solfangere og rørføring til andre store anlæg såsom det, der ligger i Vojens, og som har et samlet solfangerfelt på 70.000 m2, altså under halvdelen af det areal som Silkeborg Forsynings anlæg får.

”I Silkeborg har man givet grønt lys til at opføre verdens største solvarmeanlæg, og vi er stolte over, at man har valgt os til at løfte denne vigtige opgave. Solvarme i storskala er både miljøvenlig og omkostningseffektiv. Med andre ord opfører man solvarmeanlæg, fordi det kan betale sig, og det kommer borgerne i Silkeborg til gode de næste mange år,” siger Søren Elisiussen, adm. direktør i Arcon-Sunmark.

 

Fakta om solvarmeanlægget:

  • Antal solfangere: 12.436
  • Solfangerareal i m2: 156.694 m2
  • Beliggenhed: Sejling Hede
  • Beregnet årlig produktion: 80.000 MWh
  • Andel af samlet varmebehov: 20% (resten dækkes af naturgas og overskuds-el)
  • Antal almindelige parcelhuse dækket: 4.400
  • Idriftsættelse: Udgangen af 2016
  • Levetid: Minimum 25 år

Følg produktionen

www.solvarmedata.dk kan du følge med i hvor meget varme solvarmeanlægget producerer.

TV indslag

TV2

TV2 Østjylland

Baggrundsinformation