179
1
http://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 27. februar 2015
www.silkeborgforsyning.dk
Forside

Driftsforstyrrelser

Vandledningsarbejde omkring Nørreskov Bakkes sydlige del.

Vandledningsarbejde omkring Nørreskov Bakkes sydlige del.

 

Vandledningerne i en del af Boikenvej og Boskopvej er gamle og nedslidte. Derfor skal de nu fornyes.
Ved udskiftningen af vore gamle ledninger fjerner vi risikoen for sammenbrud og driftsforstyrrelser, og vi sikrer en høj forsyningssikkerhed mange år frem i tiden.
Udskiftningen sker ved opgravning i vej og fortov, og der vil periodevis kunne opleves driftsforstyrrelser.
Vi forsøger så vidt muligt at varsle afbrydelserne i forvejen via SMS-udsendelser til de berørte.
Arbejdet er opstartet, og forventes afsluttet i uge 7.
 

Them mandga den 2.marts kl. 12.30-14.00

Them mandga den 2.marts kl. 12.30-14.00

 

Pga. ledningsarbejde er der lukket for vandet på Esperlundvej, Gyvelvej samt Salten Skovvej mandag den 2.marts 2015 fra kl. 12.30 til ca. kl. 14.00.

Vi beklager de gener dette måtte bevirke.

Driftsforstyrrelser udenfor normal åbningstid, ring

89 70 35 99

Når der afbrydes for vandet

Når der afbrydes for fjernvarmen

Aktuelt

Fakta vedrørende overgang til ny renovatør

Efter en udbudsrunde fik vi den 1. februar 2015 ny renovatør. Udbuddet byggede på det foregående u...

Læs mere…

Udbud - Rammeaftale for NO-dig renovering af kloakledninger

Offentlig udbud med licitationsdag den 27. marts 2015...

Læs mere…

Store mængder jordforbedring

Tilbud til vognmænd og landmænd - Gratis jordforbedring* Vi har store mængder jordforbedring*, og t...

Læs mere…

Stort projekt i Silkeborg skal vise fremtiden for affaldssortering

Miljøstyrelsen har valgt at støtte et stort forsøgsprojekt med ca. 400 husstande i Silkeborg, som sk...

Læs mere…

30 millioner retur til fjernvarmekunderne

Et lavere forbrug i 2014 og faldende priser i både 2014 og 2015, gør at fjernvarmekunderne kan se fr...

Læs mere…