Tilslutning til fjernvarme

Prøv prisberegneren og få en ide´om hvad det koster og hvad du vil spare ved at skifte til fjernvarme.

Gå til prisberegner

Vores forsyningsområde dækker næsten hele Silkeborg By samt Funder og Funder Kirkeby. Områdeafgrænsningen bliver løbende ændret og udvidet i takt med nye udstykninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om der er fjernvarme i dit område.

Kommunen har følgende hjemmeside som kan vise områdeafgrænsningen

Klik på billedet for at se det i stort format (.pdf). Senest opdateret 2019

 1. Udfyld og indsendt tilmeldingsblanket.
 2. Når tilmeldingsblanketten er indsendt til os, fremsender vi en faktura på tilslutningsbidraget. Fakturaen skal betales inden stikledningen etableres.
 3. Hvor skal stikledningen og fjernvarmeinstallation placeres?
 • Er du i tvivl, sender vi en ledningskoordinator forbi og tager en snak om dine individuelle forhold. Det er ganske gratis og uforpligtende (NB! Vi kommer også gerne forbi, før du har indsendt en tilmeldingsblanket).
 • Vi forsøger altid at tage højde for særlige forhold og tidspunkt for udførelsen.
 • Vi står for stikledningen, men selve fjernvarmeinstallationen skal du have en VVS’er til at etablere.
 1. Etableringen af stikledning, fjernvarmeinstallation mv.
 • Vi graver og etablerer fjernvarmestikket til dig. Og vi rydder pænt op efter os
 • Din valgte VVS’er etablere fjernvarmeinstallationen, og kan også bortskaffe din gamle varmeinstallation.
 • Arbejdet tager typisk et par dage, men du er kun uden varme en halv dags tid.
 1. Du er nu klar til at aftage fjernvarme

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på 8920 6400 eller skriv til mail@silkeborgforsyning.dk

 • Udfyldes 
 • Udskrives
 • Underskrives
 • Indsendes til mail@silkeborgforsyning.dk eller Silkeborg Forsyning, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

Tilmeldingsblanket

Almindelige bestemmelser     

Tekniske bestemmelser (inkl. tillæg 1 og 2)

Tekniske bestemmelser er mest henvendt til VVS’erne og andre fagfolk. ​

  

Det er forbudt at installere elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der bliver eller vil blive opvarmet fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Forbudet gælder også væsentlige til- og ombygninger, der kan sidestilles med ny bebyggelse.

Det er endvidere forbudt at erstatte en eksisterende ejendoms opvarmningssystem med elvarme.

Spørgsmål om elvarmeforbud skal rettes til varmeplanmyndigheden hos Silkeborg Kommune.

Din ejendom kan være omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Dette kan f.eks. være oplyst i lokalplanen for dit hus eller tinglyst på ejendommen.

Har du spørgsmål om tilslutningspligt til fjernvarme, skal du rette henvendelse til varmeplanmyndigheden hos Silkeborg Kommune.