×
Menu

Energirådgivning

Din adfærd har stor betydning for størrelsen af din varmeregning.

 • Stuetemperaturen bør ikke overstige 21°C - hver ekstra grad giver ca. 5% større varmeudgift.

 • I mindre benyttede rum er 15°C nok.

 • Skru lidt ned for varmen, når du er væk i længere tid.

 • Åben aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet.Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.

 • En radiator bør ikke blive varm i bunden.

 • En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.

 • Luft ud dagligt, det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk i mindst 5-6 minutter. Husk at lukke for termostaten imens.

 • Temperaturen på det varme brugsvand bør være omkring 55°C. Ved højere temperaturer opstår der risiko for tilkalkning i varmtvandssystemet, og det øger varmeudgiften.

 • Husk også at brusebad er billigere end karbad. 

Graddage er den positive forskel mellem en konstant indendørstemperatur og den gennemsnitlige udendørstemperatur set over en periode f.eks. et døgn eller en måned.

Måned    2019 2020 Normalt år
Januar
460
354
519
Februar
338
347
486
Marts
342
 
444
April
233
 
311
Maj
173
 
154
Juni
9
 
58
Juli
18
 
22
August
6
 
18
September
84
 
91
Oktober

210

 

207

November

303

 

341

December

367

 

461

I alt

2543

354

3112

       

Forklaring

Tallet for graddage fortæller noget om det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af vores huse på baggrund af klimaet. Jo større graddagetal, jo større forbrug. Forbruget af energi til opvarmning af huse er specielt vigtigt i vores del af verden, da omtrent halvdelen af al energi bruges til netop opvarmning.

Den konstante indendørstemperatur kalder man basistemperaturen.

I Danmark og de fleste andre steder i Europa er basistemperaturen sat til 17°C, som således er den temperatur, varmeanlægget skal levere energi til.

Det lyder umiddelbart som en noget kølig indendørstemperaturer, men som regel kan man tillægge omkring 3°C fra de såkaldte sekundære varmekilder som os selv, belysning, hårde hvidevarer, TV, computere osv. Dvs. at vi indendørs har ca. 20°C eller derover og det lyder mere rimeligt.

Er døgnmiddeltemperaturen + 5°C registreres der således 17 - 5 = 12 graddage for dette døgn. Det betyder at du selv skal opvarme boligen 12 grader i dette døgn.

Energiforbrug til opvarmning af brugsvand indgår ikke i graddagstallet, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen. Vi beregner derfor 1.000 graddage pr. år til opvarmning af brugsvand.

Solskin og vind influerer på den energimængde, man skal bruge til opvarmning, og derfor er der også behov for at korrigere de “rå graddage” beregnet ud fra temperaturen med et bidrag, der i tilfælde af solskin nedsætter graddagetallet og omvendt øger det, når vindhastigheden er over et vist niveau. 

Vi leverer varmt vand til dig, og vi skal gerne have koldt vand tilbage. Det er derfor vigtigt at du udnytter den varme du får ind i huset bedst muligt. Hvis du ikke afkøler nok, vil du for hver grad din afkøling er under 28 grader C blive opkrævet et afkølingsbidrag på 1% af dit MWh forbrug. Afkølingen afregnes i hele grader.

Eksempel

Er din afkøling på 20 grader C og dit forbrug er 15 MWh - så vil du blive opkrævet et afkølingsbidrag på 8% af 15 MWh - dvs.  din regning vil blive tillagt 1,2 MWh for dårlig afkøling. 

Din afkøling beregnes ud fra et helt kalenderårs forbrug (fra 01.01 til 31.12). Formel til beregning af afkøling: (Forbrug MWh/Forbrug m³) x 860 = Afkøling

Størstedelen af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig, og derfor er varmen værd at sætte ekstra fokus på. Dine varmeinstallationers tilstand har stor indflydelse på dit forbrug, men forbruget afhænger også af boligens øvrige stand, herunder konstruktion og isolering.

Selvom du kan spare penge ved blot at være opmærksom på dine varmeforbrugsvaner i hverdagen, kan du ofte spare endnu flere penge ved at udskifte enten ældre fjernvarmeunits og varmtvandsbeholdere til nye mere miljørigtige typer eller efterisolere husets konstruktioner.

For at støtte en miljørigtig udvikling giver Silkeborg Forsyning nu tilskud til energibesparende tiltag i hjemmet. Du kan få et kontant tilskud til mange af de energiforbedringer, du kan lave derhjemme.

Hos os kan du blandt andet få tilskud til udskiftning eller isolering af:

 • Fjernvarmeunit
 • Varmvandsbeholder
 • Radiatorventiler
 • Vinduer og døre
 • Rør
 • Loft/tag
 • Mur
 • Ydervægge
 • Gulve

Husk at ansøge INDEN du går i gang

For at du kan få tilskuddet fra os, skal du udfylde ansøgningsskemaet og oprette dig som bruger inden du går i gang med projektet. Hvis vi ikke har modtaget din elektroniske ansøgning, inden du går i gang med de energibesparende tiltag, er du ikke berettiget til tilskud. Der gives tilskud til hele landet.

For at få tilskuddet udbetalt

Når du har søgt og fået tilsagn om tilskud, kan du påbegynde projektet. Efter projektets afslutning skal du bekræfte gennemførelsen hos os for at få tilskuddet udbetalt. Det sker ved du logger ind og uploader en kopi af fakturaen for det gennemførte projekt og/eller de enkelte dele. Husk at informere om eventuelle ændringer i forhold til de oplysninger, du angiv i ansøgningsskemaet. Derefter udbetaler vi tilskuddet til din konto.

Vi opkræver et administrationsgebyr på 120 kr. og du kan derfor ikke søge om tilskud på energiforbedringer under 120 kr. Vi forbeholder os desuden ret til at foretage stikprøvekontroller efterfølgende og ret til at afvise indberetninger såfremt dokumentationen ikke er fyldestgørende eller er urealistisk.

Få mere at vide

Silkeborg Forsyning har lavet aftale med EnergySolution vedr. realisering af energibesparelser og håndtering af vores energispareforpligtigelse.

Husk du altid kan kontakte Energysolution på telefon nummer 70 404 101 eller mail kundeservice@privatbesparelser.dk hvis du har spørgsmål til energibesparelser, tilskudsordningen eller udfyldelsen af ansøgningsskemaet.

Sikker drift trods corona-krise

Hovedparten af driften kører som vanligt. Der kan være adgangsregulering til genbrugspladserne. Kom ikke flere end nødvendigt. Vi har lukket genbrugsbutikken midlertidigt. 

Beskyt din skraldemand. Læg dit rest- og madaffald i lukkede poser og hold din affaldsbeholder ren.

Sidst opdateret 23/3-2020

Læs mere