Energirådgivning

Din adfærd har stor betydning for størrelsen af din varmeregning.

  • Stuetemperaturen bør ikke overstige 21°C - hver ekstra grad giver ca. 5% større varmeudgift.

  • I mindre benyttede rum er 15°C nok.

  • Skru lidt ned for varmen, når du er væk i længere tid.

  • Åben aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet.Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.

  • En radiator bør ikke blive varm i bunden.

  • En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.

  • Luft ud dagligt, det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk i mindst 5-6 minutter. Husk at lukke for termostaten imens.

  • Temperaturen på det varme brugsvand bør være omkring 55°C. Ved højere temperaturer opstår der risiko for tilkalkning i varmtvandssystemet, og det øger varmeudgiften.

  • Husk også at brusebad er billigere end karbad. 

Graddage er den positive forskel mellem en konstant indendørstemperatur og den gennemsnitlige udendørstemperatur set over en periode f.eks. et døgn eller en måned.

Måned   

2020

2021

Normalt år

Januar

354

489

519

Februar

347

456

486

Marts

362

380

444

April

244

306

311

Maj

171

174

154

Juni

21

8

58

Juli

37

0

22

August

10

21

18

September

64

60

91

Oktober

180

 

207

November

265

 

341

December

378

 

461

I alt

2433

1894

3112

 

 

 

 

 

Forklaring

Tallet for graddage fortæller noget om det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning af vores huse på baggrund af klimaet. Jo større graddagetal, jo større forbrug. Forbruget af energi til opvarmning af huse er specielt vigtigt i vores del af verden, da omtrent halvdelen af al energi bruges til netop opvarmning.

Den konstante indendørstemperatur kalder man basistemperaturen.

I Danmark og de fleste andre steder i Europa er basistemperaturen sat til 17°C, som således er den temperatur, varmeanlægget skal levere energi til.

Det lyder umiddelbart som en noget kølig indendørstemperaturer, men som regel kan man tillægge omkring 3°C fra de såkaldte sekundære varmekilder som os selv, belysning, hårde hvidevarer, TV, computere osv. Dvs. at vi indendørs har ca. 20°C eller derover og det lyder mere rimeligt.

Er døgnmiddeltemperaturen + 5°C registreres der således 17 - 5 = 12 graddage for dette døgn. Det betyder at du selv skal opvarme boligen 12 grader i dette døgn.

Energiforbrug til opvarmning af brugsvand indgår ikke i graddagstallet, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen. Vi beregner derfor 1.000 graddage pr. år til opvarmning af brugsvand.

Solskin og vind influerer på den energimængde, man skal bruge til opvarmning, og derfor er der også behov for at korrigere de “rå graddage” beregnet ud fra temperaturen med et bidrag, der i tilfælde af solskin nedsætter graddagetallet og omvendt øger det, når vindhastigheden er over et vist niveau.