×
Menu

Tilfredshedsmåling: Hvordan går det med affaldssorteringen?

07. oktober 2020

Den nye affaldsordning med sortering af affald hos kunderne blev udrullet i 2017-2018. Og Silkeborg Kommune undersøger nu, hvordan brugerne har taget imod de nye sorteringsmuligheder.

Alle borgere over 18 år har modtaget undersøgelsen. Vi håber fra Silkeborg Forsynings side, at så mange som muligt svarer på undersøgelsen, så vi sammen med kommunen kan blive klogere på, hvad der fungerer godt og mindre godt i affaldsordningen.

Silkeborg Kommune efterspørger også inspiration fra borgerne til den nye affaldsplan, der er på vej. Sidst i tilfredshedsundersøgelsen er det derfor muligt at byde ind med gode idéer på affaldsområdet.

Har du spørgsmål, eller problemer med at besvare spørgeskemaet, bedes du skrive til affald@silkeborg.dk

Til nyhedsoversigten