Spildevand på landet

Bor du uden for byen hvor der ikke er offentlig kloak har du som regel en septiktank el. lign. anlæg på egen grund. Har du en tank skal du også være med i tømningsorningen, så tanken bliver tømt én gang om året.

Alle ejendomme i Silkeborg Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er automatisk tilmeldt ordningen for tømning af septiktanke. Tømningen sker én gang årligt og er obligatorisk. Læs mere.

Har du yderligere spørgsmål vedr. tømningsordningen er du velkommen til at kontakte:

Grazyna S. Hansen 
Tlf.: 8920 6410, E-mail:
gh@silkeborgforsyning.dk

En mini-pumpestation er en kloakeringsløsning, som vi kan vælge at bruge, når vi skal kloakere en ejendom på landet.

Du kan læse mere om mini-pumpestationerne her.