×
Menu

Priser 2020 - Spildevand

2020

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Spildevand
Fast bidrag

Fast bidrag til kloak

kr./stik 525,00 656,25
Variabelt bidrag

Vandafledning via kloaksystem

kr./m³ 24,00 30,00
Variabelt bidrag Erhverv der er tilmeldt Trappemodellen

Vandafledning via kloaksystemet 1 - 500 m³

kr./m³ 24,00 30,00
Enhed ekskl. moms inkl. moms
Spildevand
Tilslutningsbidrag

Med mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed 51.965,00 64.956,25

Uden mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed 31.179,00 38.973,75

Øvrige spildevandspriser

Priser på nedsivning, tømningsordning, samletank og  trappemodel finder du under Alle spildevandspriser.

Oversvømmelse

Tøm ikke søen ned i kloakken

Hvis søvand og regnvand ledes i kloakken, så overbelastes systemet endnu mere og det kan give problemer i form af opstuvning i kloaksystemet. Når kloakrørene er fyldte, så kommer vandet op f.eks. via toiletter og gulvriste.

Læs mere