×
Menu

Priser 2019 - Spildevand

2019

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Spildevand
Fast bidrag

Fast bidrag til kloak

kr./stik 525,00 656,25
Variabelt bidrag

Vandafledning via kloaksystem

kr./m³ 24,00 30,00
Enhed ekskl. moms inkl. moms
Spildevand
Tilslutningsbidrag

Med mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed 51.606,00 64.507,50

Uden mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed 30.963,60 38.704,50

Øvrige spildevandspriser

Priser på nedsivning, tømningsordning, samletank og  trappemodel finder du under Alle spildevandspriser.

Sikker drift trods corona-krise

Hovedparten af driften kører som vanligt. Der kan være adgangsregulering til genbrugspladserne. Kom ikke flere end nødvendigt. Vi har lukket genbrugsbutikken midlertidigt. 

Beskyt din skraldemand. Læg dit rest- og madaffald i lukkede poser og hold din affaldsbeholder ren.

Sidst opdateret 23/3-2020

Læs mere