×
Menu

Mål og handlingsplaner

Mål og handlingsplaner med relation til virksomhedsstrategien formuleres og revideres årligt indenfor hvert forsyningsområde. Planerne opbygges typisk i et skema med fire kolonner, som har følgende overskrifter og funktioner:

  1. Målsætning: Her henvises til målsætningen i virksomhedsstrategien. De konkrete mål er elementer i opfyldelsen af strategien. Målsætningen kan således være emner i den generelle strategi eller i en af de specifikke strategier.
  2. Mål: Her anføres de konkrete og operative mål, der umiddelbart er planlagt for opfyldelse af en mål-sætning. Såfremt mål og handlingsplaner er beskrevet i en anden sammenhæng, f.eks. en projekt-plan eller som et element i miljøstyringssystemet, henvises der alene dertil.
  3. Handlingsplan: Her anføres de handlingsplaner, der umiddelbart er planlagt for opfyldelse af et konkret mål. Handlingsplanen beskriver som minimum, hvad planen går ud på, hvem der er ansvarlig for udfø-relsen, og hvornår den er gennemført.
  4. Status: Her anføres noteringer m.v. i forbindelse med den løbende opfølgning og rapportering.

Denne opbygning skal bidrage til at sikre ”den røde tråd” i strategiarbejdet.