Find en medarbejder

Henvendelser vedrørende forbrug, afregning, målere og affaldsbeholdere, skal altid ske via omstillingen på 8920 6400 eller via kontaktformularen.

Ved driftsforstyrrelser udenfor normal åbningstid, kontaktes Brand og Redning på telefon 8970 3599, som herefter vil tage kontakt til den pågældende vagt.

Fælles funktioner
Vand/Spildevand
Genbrug og Affald
Direktion og Bestyrelse

Fælles funktioner

Økonomi

Brian Jacobsen

Assistent

own@fvyxrobetsbeflavat.qx

Dorthe Skov Madsen

Assistent

qfz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Helle Præst Nielsen

Assistent

uca@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jesper Elkjær

Økonomichef

wry@fvyxrobetsbeflavat.qx

Kundeservice

Anette Svendgaard Jensen

Kundeservice, fagleder

nfw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bodil Rask Rasmussen

Assistent

oee@fvyxrobetsbeflavat.qx

Grazyna S. Hansen

Assistent

tu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Heidi Dürr Hellegaard

Teamleder i kundeservice

uqu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Helle Iversen

Assistent

uv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Helle Sort

Assistent

ufb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jane Jungersted Albrechtsen

Assistent

wwn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Karine Lønberg Kristensen

Receptionist

xyx@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mads Lorenzen Højgaard

Assistent

zyu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Servicegruppe

Martin Brønning Kissow Christiansen

Maskinmester

zoxp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Morten Bay Dahl

Håndværker

zoq@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ole Andersen

Håndværker

byn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Stefan Bjerre Christensen

Håndværker

fop@fvyxrobetsbeflavat.qx

IT

Per Nissen

IT

ca@fvyxrobetsbeflavat.qx

Susanne Pedersen

IT-koordinator

fc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Strategiudvikling og bæredygtighed

Birgitte Koch

Leder af strategiimplementering og bæredygtighed

oxb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Kommunikation og presse

Bjørn Kock Lærkedahl

Kommunikationsansvarlig

oxy@fvyxrobetsbeflavat.qx

Vand/Spildevand

Ledelse

Jan Pedersen

Vandschef

wc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Projekt

Annette Gade Pejstrup

Kort- og landmålingstekniker

ntc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Anton Sathiesh Casipillai

Ingeniør

nfp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bente Marie Lützau Boldrup

Ingeniør

ozo@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christine Helene Vagner Lichon

Ingeniør

pyv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Emil Nielsen

Ingeniør

rav@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ida Raaberg

Ingeniør

ven@fvyxrobetsbeflavat.qx

Line Philipsen

Ingeniør

ycu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mette Gam Pedersen

Teknisk designer

ztc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Olaf Andreasen

Teknisk designer

bsn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ole Antonsen

Ingeniør

bna@fvyxrobetsbeflavat.qx

Susan Dahlsgaard Hermansen

Ingeniør

fqu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Susanne Sørensen

Ingeniør

ff@fvyxrobetsbeflavat.qx

Troels Hosbjerg

Ingeniør

gub@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ledningsdrift

Andrija Mirkovic

Teknisk assistent

nz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christian Gunggaard Steenfeldt

Ingeniør

ptf@fvyxrobetsbeflavat.qx

Diana Skov

Kontormedhjælper

qfx@fvyxrobetsbeflavat.qx

Gert Rasmussen

Ingeniør

ten@fvyxrobetsbeflavat.qx

Heidi Kondrup Laursen

Teknisk Designer

uxy@fvyxrobetsbeflavat.qx

Henrik Riemenschneider

Driftsoperatør

uev@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jan Johansen

Praktikant

cwwb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jesper Steffens Pedersen

Projektleder

wfc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Joan Lisbeth Nyborg

Teknisk designer

wal@fvyxrobetsbeflavat.qx

Karsten Søby Jakobsen

Teknisk assistent

xfw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mona Dannemand Jensen

Teknisk designer

zw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Niels Henrik Hansen

Ledningsassistent

auu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Rune Røjgaard Andreasen

Procesingeniør

een@fvyxrobetsbeflavat.qx

Stafan Priyankan

Driftsleder

fce@fvyxrobetsbeflavat.qx

Trine Schultz

Ingeniør

gfp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Drift, vand

Douglas James Morris

Smed

qz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Henrik Egelund Pedersen

Driftsoperatør

urc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Karl-Ejner Dalsgaard Nielsen

Fagkoordinator, vand

xqa@fvyxrobetsbeflavat.qx

Peter Bunzel

Elektriker

coh@fvyxrobetsbeflavat.qx

Drift, spildevand

Anders Krogager

Produktionschef, vandselskaberne

nxw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bente Kofod

Miljøtekniker

ocx@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bjarne Andersen

Driftsoperatør

ona@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christian Farcinsen

Håndværker

ps@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christian Pedersen Holm

Spildevandsoperatør

pcu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Finn Bernsbo

Driftsoperatør

Flemming Nielsen

Håndværker

sav@fvyxrobetsbeflavat.qx

Gitte Høyer

Procesoperatør

tvu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Heine Jensen

Elektriker

uwr@fvyxrobetsbeflavat.qx

Henrik Thomsen

Spildevandsoperatør

ug@fvyxrobetsbeflavat.qx

Holger Buus

Procesoperatør

uoh@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ivan Boeskov

Specialarbejder

vo@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jan Kristensen

Håndværker

wxe@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jes Engholt Rohde Knudsen

Håndværker

wrex@fvyxrobetsbeflavat.qx

Knud Erik Møller

Spildevandsoperatør

xaz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Martin D. Sørensen

Maskinmester

zqf@fvyxrobetsbeflavat.qx

Patrik Lohse

Projektleder

cyb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Steffen Brøchner

Elektriker

foe@fvyxrobetsbeflavat.qx

Søren Hermann Roed

Håndværker

fue@fvyxrobetsbeflavat.qx

Thomas Fasterholdt

Maskinmester

gsn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Genbrug og Affald

Kontor

Carsten Zaar

Chef - Genbrug og Affald

pmn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ellen Andersen

Projektleder

rna@fvyxrobetsbeflavat.qx

Erich Beck

Projektleder

ruho@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jørgen Lyngsø

Ingeniør

wyt@fvyxrobetsbeflavat.qx

Kirstine Vestergaard Wolff

Driftsassistent

xi@fvyxrobetsbeflavat.qx

Claus Berg Mikkelsen

Miljøassistent, farligt affald, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

poz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Carsten Petersen Bødker

Miljømedarbejder

pco@fvyxrobetsbeflavat.qx

Drift

Affaldscenter Tandskov

Vejebod / Genbrugsplads

npgn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Erling Juul

Driftsleder, Tietgensvej, Them, Gjern-Voel

rwh@fvyxrobetsbeflavat.qx

Gjern-Voel Genbrugsplads

twreatc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jørgen Bidstrup

Driftsleder, Tandskov

wov@fvyxrobetsbeflavat.qx

Them Genbrugsplads

gurztc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Tietgensvej Genbrugsplads

Genbrugsplads, genbrugsbutik

npgv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Direktion og Bestyrelse

Direktion

Jens Frederik Bastrup

Administrerende direktør

wso@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bestyrelse

Jarl Gorridsen

Bestyrelsesformand

Harry Elvig Madsen

Næstformand

Michael Kamstrup Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Knud Sloth

Bestyrelsesmedlem

Lars Faarup

Bestyrelsesmedlem

Søren Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Palle Stokvad Jensen

Forbrugerrepræsentant - Vandselskaberne

Ulrik Kragelund

Forbrugerrepræsentant - Vandselskaberne

Claus Berg Mikkelsen

Miljøassistent, farligt affald, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

poz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jens Østergaard Jørgensen

Fjernvarmechef, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

ww@fvyxrobetsbeflavat.qx