Find en medarbejder

Henvendelser vedrørende forbrug, afregning, målere og affaldsbeholdere, skal altid ske via omstillingen på 8920 6400 eller via kontaktformularen.

Ved driftsforstyrrelser udenfor normal åbningstid, kontaktes Brand og Redning på telefon 8970 3599, som herefter vil tage kontakt til den pågældende vagt.

Fælles funktioner
Vand/Spildevand
Genbrug og Affald
Direktion og Bestyrelse

Fælles funktioner

Økonomi

Christian Ingemann

Forretningsudvikler/på barsel

pva@fvyxrobetsbeflavat.qx

Dorthe Skov Madsen

Assistent

qfz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Helle Præst Nielsen

Assistent

uca@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jesper Elkjær

Økonomichef

wry@fvyxrobetsbeflavat.qx

Kundeservice

Anette Svendgaard Jensen

Kundeservice, fagleder

nfw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Grazyna S. Hansen

Assistent

tu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Heidi Dürr Hellegaard

Teamleder i kundeservice

uqu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Helle Iversen

Assistent

uv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Helle Sort

Assistent

ufb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jane Jungersted Albrechtsen

Assistent

wwn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Karine Lønberg Kristensen

Receptionist

xyx@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mads Lorenzen Højgaard

Assistent

zyu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Servicegruppe

Martin Brønning Kissow Christiansen

Maskinmester

zoxp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Morten Bay Dahl

Håndværker

zoq@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ole Andersen

Håndværker

byn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Stefan Bjerre Christensen

Håndværker

fop@fvyxrobetsbeflavat.qx

Data og digitalisering

Laura Møller

Data og digitaliseringschef

yzb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Per Nissen

IT

ca@fvyxrobetsbeflavat.qx

Stabsfunktioner

Bjørn Kock Lærkedahl

Kommunikationsansvarlig

oxy@fvyxrobetsbeflavat.qx

Kathrine Spanggaard Hagsten

Direktionsassistent

xfu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mette Dalsgaard Ingerslev

HR-ansvarlig

zqv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Vand/Spildevand

Projekt

Anne-Mette Helstrup Trolle

Teknisk assistent

nug@fvyxrobetsbeflavat.qx

Annette Gade Pejstrup

Kort- og landmålingstekniker

ntc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Anton Sathiesh Casipillai

Ingeniør

nfp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bente Marie Lützau Boldrup

Ingeniør

ozo@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christine Helene Vagner Lichon

Ingeniør

pyv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Erland Stubkjær Christensen

Plan- og projektchef

rfp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Gert Rasmussen

Ingeniør

ten@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ida Raaberg

Ingeniør

ven@fvyxrobetsbeflavat.qx

Line Philipsen

Ingeniør

ycu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mette Gam Pedersen

Teknisk designer

ztc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Olaf Andreasen

Teknisk designer

bsn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ole Antonsen

Ingeniør

bna@fvyxrobetsbeflavat.qx

Susan Dahlsgaard Hermansen

Ingeniør

fqu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Susanne Sørensen

Ingeniør

ff@fvyxrobetsbeflavat.qx

Troels Hosbjerg

Ingeniør

gub@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ledningsdrift

Andreas Mørch-Madsen

Ingeniør

nzn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Andrija Mirkovic

Teknisk assistent

nz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Diana Skov

Kontormedhjælper

qfx@fvyxrobetsbeflavat.qx

Heidi Kondrup Laursen

Teknisk Designer

uxy@fvyxrobetsbeflavat.qx

Henrik Riemenschneider

Driftsoperatør

uev@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jan Johansen

Praktikant

cwwb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Joan Lisbeth Nyborg

Teknisk designer

wal@fvyxrobetsbeflavat.qx

Karsten Søby Jakobsen

Teknisk assistent

xfw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Mona Dannemand Jensen

Teknisk designer

zw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Niels Henrik Hansen

Ledningsassistent

auu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Rune Røjgaard Andreasen

Procesingeniør

een@fvyxrobetsbeflavat.qx

Stafan Priyankan

Driftsleder

fce@fvyxrobetsbeflavat.qx

Trine Schultz

Ingeniør

gfp@fvyxrobetsbeflavat.qx

Drift, vand

Douglas James Morris

Smed

qz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Henrik Egelund Pedersen

Driftsoperatør

urc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Karl-Ejner Dalsgaard Nielsen

Fagkoordinator, vand

xqa@fvyxrobetsbeflavat.qx

Peter Bunzel

Elektriker

coh@fvyxrobetsbeflavat.qx

Drift, spildevand

Anders Krogager

Produktionschef, vandselskaberne

nxw@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bjarne Andersen

Driftsoperatør

ona@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christian Farcinsen

Håndværker

ps@fvyxrobetsbeflavat.qx

Christian Pedersen Holm

Spildevandsoperatør

pcu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Flemming Nielsen

Håndværker

sav@fvyxrobetsbeflavat.qx

Gitte Høyer

Procesoperatør

tvu@fvyxrobetsbeflavat.qx

Heine Jensen

Elektriker

uwr@fvyxrobetsbeflavat.qx

Henrik Thomsen

Spildevandsoperatør

ug@fvyxrobetsbeflavat.qx

Holger Buus

Procesoperatør

uoh@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ivan Boeskov

Specialarbejder

vo@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jan Kristensen

Håndværker

wxe@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jes Engholt Rohde Knudsen

Håndværker

wrex@fvyxrobetsbeflavat.qx

Knud Erik Møller

Spildevandsoperatør

xaz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Patrik Lohse

Projektleder

cyb@fvyxrobetsbeflavat.qx

Steffen Brøchner

Elektriker

foe@fvyxrobetsbeflavat.qx

Søren Hermann Roed

Håndværker

fue@fvyxrobetsbeflavat.qx

Thomas Fasterholdt

Maskinmester

gsn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Genbrug og Affald

Kontor

Carsten Zaar

Chef - Genbrug og Affald

pmn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Ellen Andersen

Projektleder

rna@fvyxrobetsbeflavat.qx

Erich Beck

Projektleder

ruho@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jørgen Lyngsø

Ingeniør

wyt@fvyxrobetsbeflavat.qx

Kirstine Vestergaard Wolff

Kommunikationskoordinator, Genbrug & Affald

xi@fvyxrobetsbeflavat.qx

Susanne Pedersen

Driftskoordinator

fc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Claus Berg Mikkelsen

Miljøassistent, farligt affald, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

poz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Carsten Petersen Bødker

Miljømedarbejder

pco@fvyxrobetsbeflavat.qx

Drift

Affaldscenter Tandskov

Vejebod / Genbrugsplads

npgn@fvyxrobetsbeflavat.qx

Erling Juul

Driftsleder, Tietgensvej, Them, Gjern-Voel

rwh@fvyxrobetsbeflavat.qx

Gjern-Voel Genbrugsplads

twreatc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jørgen Bidstrup

Driftsleder, Tandskov

wov@fvyxrobetsbeflavat.qx

Them Genbrugsplads

gurztc@fvyxrobetsbeflavat.qx

Tietgensvej Genbrugsplads

Genbrugsplads, genbrugsbutik

npgv@fvyxrobetsbeflavat.qx

Direktion og Bestyrelse

Direktion

Jens Frederik Bastrup

Administrerende direktør

wso@fvyxrobetsbeflavat.qx

Bestyrelse

Jarl Gorridsen

Bestyrelsesformand

Harry Elvig Madsen

Næstformand

Michael Kamstrup Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Knud Sloth

Bestyrelsesmedlem

Lars Faarup

Bestyrelsesmedlem

Søren Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Palle Stokvad Jensen

Forbrugerrepræsentant - Vandselskaberne

Ulrik Kragelund

Forbrugerrepræsentant - Vandselskaberne

Claus Berg Mikkelsen

Miljøassistent, farligt affald, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

poz@fvyxrobetsbeflavat.qx

Jens Østergaard Jørgensen

Fjernvarmechef, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

ww@fvyxrobetsbeflavat.qx