×
Menu

Trappemodel

Nedsat spildevandsbetaling efter trappemodellen

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har en vandafledning større end 500 m3 om året, kan få en rabat fra 1. januar 2020, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning senest den 15. september 2019.

Trappemodellen medfører, at vandafledning over 500 m³ og op til 20.000 m³ om året betaler en takst som er 20 % lavere end den normale takst.

Taksten på vandafledning over 20.000 m³ om året er 60 % lavere end den normale takst.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk, hvor man ligeledes kan læse lovgivning og vejledning.

For at tilmelde sig ordningen skal erklæringen på www.trappetilmelding.dk være afgivet senest den 15. september for nye tilmeldinger med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Hvis ejendomsejeren tidligere har afgivet erklæring for tidligere år, skal der ikke ske ny tilmelding, med mindre der er ændringer vedrørende de markedsmæssige ændringer, der drives fra ejendommen. 

Baggrund
Folketinget besluttede i juni 2013 at betalingen for spildevand skulle være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af størrelsen på vandafledningen. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har en vandafledning større end 500 m³ om året, kan få en rabat på vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning. Ordningen administreres af Energistyrelsen.