179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
FAQ-fjernvarme

Om fjernvarme

Fjernvarme er kollektiv varmeproduktion- og distribution.

Se filmen: Fjernvarme i Silkeborg

Hvert år sælger vi over 300.000 MWh fjernvarme til ca. 12.000 kunder (i alt ca. 20.000 bolig-, institutions- og erhvervsinstallationer).

Vores vigtigste opgave at forsyne, alle vores kunder med den varme, de har brug for, når de har brug for det. Vi distribuerer varmen til alle vores kunder via vores omfattende, nedgravede ledningsnet som består af mere end 500 km dobbeltrør.

Vi har forsyningspligt, dvs. det er vores ansvar, at varmen altid er der. 

Prisudviklingen viser at gennem de seneste 13 år har fjernvarmen for de fleste været et billigere valg end f.eks. naturgas og olie. 

Prisudvikling de seneste 13 år

Økonomi

Fjernvarme er normalt billigere end både naturgas, olie og varmepumpeløsninger - og så er levetiden på et fjernvarmeanlæg betydelig længere end på andre varmeinstallationer.

Dette gælder også i Silkeborg, med mindre din ejendom har et meget atypisk forbrugsmønster.

Du kan foretage beregninger på dine egne forhold på beregner.silkeborgforsyning.dk/. Du er også velkommen til at kontakte os, så kan vi hjælpe dig med beregningerne.

I fjernvarmekampagnen er indeholdt følgende husinstallation:

  • Besøgsrapport, herunder stikplacering, samt vejledning og tilbudsgivning vedr. din specifikke installation.
  • Udførelse af fjernvarmestik (ubegrænset længde) fra vej til og med etablering af hovedhaner ved ydervæg eller kælderydervæg.
  • Nedtagning af eksisterende olie-/gasfyr og bortskaffelse, samt eventuel sløjfning af olietank eller afkobling fra naturgassen. Der monteres friskluftventil i eksisterende gaskedelaftræk i loft eller væg.
  • Montering og tilslutning Hoval HomeHeat S2 fjernvarmeanlæg (direkte anlæg med blandesløjfe).
  • Etablering og isolering af røranlæg til fjernvarmeunit i en radius på 5 m fra fjernvarmestikkets hovedhaner.
  • Etablering af elforsyning og tilslutning af elektriske komponenter, herunder varmemåler.
  • Idriftsætning og indregulering af anlæg, samt oprydning og rengøring i arbejdsområdet.

Afregning sker i forbindelse med tilslutning. 

Vi tilbyder i samarbejde med Resours Bank finansiering af fjernvarmeinstallationen.

Der foretages normal kreditvurdering.

Læs mere på silkeborgforsyning.dk/finansiering

 

Installation

Du tilmelder dig ved at udfylde og indsende Tilslutningsaftale til fjernvarme - kampagne Resenbro og Voel.

Begge sider af aftalen returneres til :

mail@silkeborgforsyning.dk

eller sendes til

Silkeborg Forsyning
Tietgensvej 3
8600 Silkeborg

Du informeres om projektet bliver en realitiet senest den 1. august 2019. 

Tilslutningsaftalen annulleres, hvis projektet ikke bliver til noget, eller hvis du opsiger aftalen inden gravearbejdet går i gang - dog tidligst 5 måneder efter underskrift. 

I kampagnetilbuddet er indeholdt et Hoval HomeHeat S2 fjernvarmeanlæg.

Såfremt kampagneinstallatøren vurderer, at varmeinstallationen ikke kan holde til en trykprøvning tilbydes et Hoval HomeHeat VX2 fjernvarmeanlæg mod et tillæg på 3.000,- kr. I dette anlæg er der monteret en veksler imellem fjernvarme- og centralvarmeside og centralvarmeinstallationen kan derfor køre med et lavere driftstryk.

Du kan frit vælge VVS-installatør.

Hvis du selv vælger installatør, så betaler du kun for tilslutning til os og du afregner selv installation og anlæg til VVS-installatøren.

Tilslutning inkl. afbrydelse af gas 24.000 kr. (normal pris ca. 43.200 kr.)

 

Ja, i så fald skifter du kundetype ved din gasleverandør til ”kogekunde”.

Ja. Et-strengs anlæg kan fint tilsluttes fjernvarme. Der er allerede en del et-strengsanlæg i det eksisterende forsyningsområde.

Såfremt du fortryder din tilmelding kan du altid ophæve aftalen med 1 måneds varsel, 5 måneder efter underskriften.  

Hvis dit fyr går i stykker, før vi har forsyningsmulighed, kan du annullere aftalen med øjeblikkelig virkning.

(se endvidere side 2 på tilmeldingsblanketten).

Vi ved først om projektet bliver til noget den 1. august 2019. Hvis projektet bliver til noget, forventer vi at tilbyde økonomisk hjælp, til at holde liv i defekte gasfyr frem til etableringstidspunktet for fjernvarme.

Vi har i et lignende konverteringsprojekt tilbudt ”garanti-reparationer”, hvor vi afholder reparationsomkostninger, der ligger udover f.eks. 3.000 kr og yder garanti på den pågældende reparation frem til etableringstidspunktet. Hvis gaskedlen ikke kan repareres tilbydes udlejning af gaskedler.

I fjernvarmekampagnen tilbydes et uforpligtende besøg, hvor vi i samråd med dig vil fastlægge hvor fjernvarmestikket kan føres ind, samt gennemgå din eksisterende husinstallation, inden du beslutter dig.