179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Lad os hjælpe

Lad os hjælpe

- vi kender allerede kunderne


Vi opkræver i dag vandafledning hos alle husstande i Silkeborg Kommune. Opkrævningen foregår ud fra vandmålere, derfor kan vi tilbyde private vandværker en lang række administrative ydelser til yderst konkurrencedygtige priser.
 

Vi kan tilbyde:

 • Opkrævning af vand, faste bidrag og statsafgift på samme faktura som vores opkrævning.
 • Udsendelse af aflæsningskort.
 • Opfølgning på om kunderne betaler, udsendelse af rykkerskrivelse og evt. overdragelse til retslig inkasso.
 • Lukning ved manglende betaling.
 • Servicering af målere.
 • Varetagelse af bogholderi, moms, regnskab, budget og/eller lønadministration.
 • SMS til kunderne f.eks. ved vandforurening eller større afbrydelser

Fordele for kunderne:

 • De modtager kun én samlet faktura.
 • De modtager kun ét aflæsningskort hvert år.
 • De skal kun tage kontakt ét sted, hvis de har ændringer.
 • Bedre overblik over deres forbrug.
 • Webadgang til forbrugsudvikling, selvbetjening og regninger via NemId.
 • Hurtig og direkte besked ved en evt. vandforurening

Fordele for vandværket:

 • Mindre administration.
 • I modtager en opgørelse efter hver acontoopkrævning.
 • I modtager en samlet årsopgørelse med underliggende specifikation.
 • I undgår at skulle sende rykkerskrivelser og lukkebreve.
 • Intet bogholderi, moms, løn eller årsregnskab.

Ydelserne sammensættes efter jeres ønsker og behov og kan med fordel iværksættes ved et årsskifte (1. januar).

Vi kender branchen og lovgivningen. Vi har selv 14.000 vandkunder og vi udfører administrative ydelser for mange private vandværker. Sammen kan vi effektivisere arbejdsgangene og skabe merværdi for vores fælles kunder.

Ring hvis I er interesserede i én eller flere af ovenstående ydelser.

Med venlig hilsen

Anders Mosegaard Jensen
Økonomichef
Direkte telefon: 8920 6402
amj@silkeborgforsyning.dk