179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Lugtgener ved strømpeforring

Lugtgener i forbindelse

med kloakrenovering

ved strømpeforing

Strømpeforing er en metode der bruges på verdensplan og har været brugt i Danmark i mere end 30 år.

En strømpeforing er en renovering af kloakledninger og stik uden opgravning.
Via to adgangsbrønde placeres en ”strømpe” af glasfiber/ polyester i det gamle kloakrør. Strømpen hærdes med lys, damp, varm vand eller luft, således at man laver et nyt rør inde i et gamle rør.

Arbejdet foregår på følgende måde:


1. Indledende TV-inspektion
Der laves en TV-inspektion af kloakledningerne for at se, om de er beskadiget. Derefter vurderes,
hvilke skader, der skal udbedres, og efter hvilke metoder.

2. Rensning af ledning
Rensning af ledningen foregår ved fjernelse af aflejringer i ledningen ved hjælp af en robot og
efterfølgende højtryksspuling.

3. Installation og hærdning af strømpe
Strømpen placeres i den eksisterende ledning ved hjælp af lufttryk. Efterfølgende hærdes den med
lys, damp, varm vand eller lys.

4. Åbning af stik
Når strømpen er færdighærdet, skal alle stik genåbnes. Dette gøres med en speciel robot, kaldet en
cutter.

5. Afsluttende TV-inspektion
Som en del af kvalitetssikring afleveres en TV-inspektion af det færdige arbejde til Silkeborg Vand.

Eventuelle gener og lugt forbundet med renoveringen

Under hærdning af strømpen frigøres der styren. Styren er stærkt lugtende. En "plastiklugt", som selv ved meget små koncentrationer (>0,2ppm) kan lugtes og opleves ubehageligt.

Denne lugt og gene kan desværre under tiden også opleves indendørs, og det skyldes ofte utætte interne afløbsledninger herunder faldstammer eller vandlåse, der er blevet tømt for vand.

For at afhjælpe dette fyldes alle ejendommens vandlåse med vand og der luftes grundigt ud.

Styren i små mængder gør ingen skade. Ligesom for andre kemiske stoffer vi bruger i hverdagen, er der ikke sundhedsfare ved den mængde styren der normalt udvikles ved strømpeforing af kloakker.

Til orientering kan oplyses af Arbejdstilsynets grænseværdi er 25 ppn svarende til 105 mg/m3 luft.

Har du behøv for yderligere oplysninger eller hjælp kan du ringe på det telefonnummer der står i orienteringsbrevet, som er delt ud inden arbejdet starter.

Du er også velkommen til at kontakte Silkeborg Vand på tlf. 8920 6479 eller 8920 6480.