179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Vesterlundvej Virklund 2016 - 2017

Vesterlundvej, Virklund

Klik på kortet for at åbne det som pdf.

Kloakering af Vesterlundvej.

Silkeborg Kommune ønsker tilførslen af næringsstoffer til Thorsø reduceret og har i den forbindelse krævet, at der etableres spildevandskloakering i sommerhusområdet Vesterlund som er beliggende ved Thorsø.

I den anledning har Silkeborg Spildevand og Orbicon lavet et projekt for etablering af kloak i Vesterlund.

Vi har foretaget forundersøgelser i området, herunder opmåling af koter i de eksisterende septiktanke og jordbundsundersøgelser.

Grundejere og øvrige interesserede blev inviteret til et beboermøde d. 11. juni 2017, hvor vi, sammen med Silkeborg Kommune, informerede om projektet. Indlæg fra beboermødet kan findes i bjælken til højre.

Alle grundejere har modtaget en skitse til kommentering, med angivelse af den planlagte placering af spildevandsstik.

Vestjysk Kloak og Anlæg Aps er blevet valgt som entreprenør.

Når kloakstikkene er klar til tilslutning, får grundejerne besked fra Silkeborg Forsyning efterfulgt af en opkrævning på tilslutningsbidraget. Silkeborg Kommune fra også besked om, at ejendommen har fået kloakstik og kommunen vil efter et stykke tid sende et påbud om tilslutning. Når grundejerene får brevet om påbud er fristen 6 måneder for tilslutning til den nye kloak.


 

Tidsplan

Kloakeringen af Vesterlundvej forventes udført fra februar 2018 til juni 2019. Illustrationen her under viser en foreløbig tidsplan og etapeopdeling.

Tryk på kortet for at åbne som pdf.


 

Information pr. e-mail

Ønsker du at modtage breve og anden information i forbindelse med anlægsarbejdet pr. e-mail, så send din e-mail adresse til ira@silkeborgforsyning.dk


 

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2011-2021

Høringsperioden er slut for tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommunes spildevandsplan 2011-2021 - "Spildevandskloakering af et sommerhusområde på Vesterlundvej". Tillægget er vedtaget og kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside via dette link.

Klik på kortet for at åbne det som pdf.


 

Kontaktpersoner:

Bygherre:

Silkeborg Spildevand

Projektleder: Anton Satiesh Casipillai

Tlf. 8920 6478 / e-mail: asc@silkeborgforsyning.dk

 

Rådgiver:

Orbicon

Tilsynsførende: Mikael Huber

Tlf. 2099 0107 / e-mail: mihu@orbicon.dk

 

Entreprenør:

Vestjysk Kloak og Anlæg Aps

Projektleder: Bjarne Korsdal

Tlf. 2834 0217 / e-mail: bjarne@vka-staby.dk