179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Kloakfornyelse i Kjellerup

Kloakprojekt i Kjellerup

Projektbeskrivelse

I 2012 igangsættes endnu et stort løft af spildevandssystemet i Kjellerup By – se hele pressemeddelelsen fra januar 2012.

Ca. 10 km eksisterende fællesledninger omlægges til separate regn- og spildevandsledninger – og der etableres et stort regnvandsbassin på arealerne ved det nuværende renseanlæg. Når kloakledningerne i vejen separeres skal kloakken på din ejendom også separeres – har du allerede nu planer om at ændre på kloakforholdene eller belægningen i din indkørsel o.l. bør du kontakte os, så vi sikrer, at du ikke kommer til at gøre arbejdet dobbelt.

I 2011 er bygget et stort underjordisk spildevandsbassin ved Kjellerup renseanlæg, som bidrager til væsentlige forbedringer for Tange Å.

Tryk på kortet for at åbne det som pdf

Lige nu - oktober 2016:

Vi har afsluttet en del af arbejderne i etape 5 og er nu klar til at starte op på etape 6 som omfatter gaderne Pilevænget, Tjørnevej, Lindevej samt en lille del af Hasselvej. Læs mere her...