179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Bryrup og Løve

Bryrup og Løve

 

Rolighedsvej spærres

Mens kloakfornyelsen i Rolighedsvej er igang er vi nødt til at lukke vejen for gennemkørende trafik.

Der bliver etableret en midlertidig adgangsvej mellem vendepladsen i Rolighedsvej og Østervang.

Vi starter ved Bakkevej mandag d. 26. november og forventer at afslutte den første del af projektet inden jul.

Efter nytår starter vi ved Rolighedsvej 5 og forventer at afslutte arbejdet 1. februar 2019.

Vi holder juleferie d. 22. december - 6. januar. I ferien vil vejen være åben for trafik.


 

13.07.2018

Etape 3 - juli-december 2018

Etape 1 og 2 er nu afsluttet og vi er klar til tredje og sidste etape af kloakprojektet i Bryrup og Løve.

Etape 3 omfatter Østervang, Mellemvej, Stationsvej og Rolighedsvej i Bryrup samt Løvevej i Løve.

Tirsdag d. 31. juli starter vi med at grave i Østervang. Der vil i perioder være omkørsel i de berørte gader, det vil være skiltet på stedet.

Det sidste asfalt i projektet forventes at være lagt i december 2018.


 

SMS-service - driftforstyrrelser

I selvbetjeningspanelet herover, kan du tilmelde dit mobilnummer til vores SMS-service - driftforstyrrelser. Er du tilmeldt sender vi dig en besked når vi opdatere denne hjemmeside vedr. kloakfornyelse i Bryrup og Løve.


 

4. maj 2018

Kloakprojektet i Bryrup går efter planen. Hovedgaden  er nu asfalteret på det nordlige stykke fra Sportsvej mod Østervang.

Vi er gået igang med at grave fra Skolevej mod syd, og dermed kommer der gang i den lange omkørsel, for at komme igennem Bryrup.

Klik på billederne for at åbne dem som pdf.

Arbejdet i Hovedgaden forventes afsluttet midt i juli måned.

På kortet her under har vi tegnet op hvor langt vi er kommet.


 

27.02.2018

Hovedgaden spærret - februar-juli 2018

Som følge af kloakrenoveringen i Bryrup, vil Hovedgaden i den kommende periode være spærret for gennemgående trafik.

Første del af etape 2 startede onsdag d. 21. februar, hvor Hovedgaden blev spærret omkring krydset ved Østervang. Der er etableret omkørsel via Byvej - Tværvej - Østervang - Hegnsvej - Sportsvej og Skolevej (kort 1). Første del forventes færdig 11. marts.

Herefter fortsætter gravearbejdet mod syd og når vi når til krydset ved Skolevej, vil alle trafikanter der kommer fra syd blive henvist til omkørsel via Løvevej - Birkeholmvej - Slagballevej - Silkeborgvej og Vindingvej. Personbiler som kommer fra nord vil blive henvist til omkørsel via Vrads  ad Lystrupmindevej og Løvevej (kort 3).

Lastbiler ledes, i hele perioden, via Løvevej - Birkeholmvej - Slagballevej - Silkeborgvej og Vindingvej i begge retninger (kort 2).

Det vil hele tiden være muligt at passere arbejdet til fods. Cyklister skal trække forbi udgravningen.

Vi opdaterer hjemmesiden ca. en uge inden den nuværende omkørsel ændres.

Hvis du er tilmeldt SMS service (i selvbetjeningspanelet øverst på siden) får du besked når hjemmesiden er opdateret.

Kort 1: Omkørsel for personbiler og rutebusser - se som pdf

Kort 2: Omkørsel for lastbiler - se som pdf

Kort 3: Omkørsel, del 2 for personbiler - se som pdf


 

Projektet Bryrup og Løve

Kloakkerne i Bryrup og Løve skal separeres for at mindske udledningen af fortyndet spildevand til Bryrup Å.

Et af målene i Silkeborg Kommunes Spildevandsplan er, at kloakkerne skal separeres, det vil sige at regnvand og spildevand skal løbe i adskilte rør.

På den måde opnås en bedre rensning af spildevandet på renseanlægget, de vi ikke længere skal bruge resourser på at rense regnvand. Regnvandet bliver i stedet håndteret i åbne regnvandsbassiner og ledes ud i åer og søer uden opblanding med spildevand. Det er godt for miljøet!

Klik på kortet for at åbne som PDF

Vi vil løbende informere om projektets status her på siden.


 

Beboermøde

Vi har afholdt et beboermøde for de berørte borgere og andre interesserede - tirsdag d. 30. maj 2017. Du kan se indlægget fra mødet, ved at klikke på boksen til højre.