179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo to, 20 sep 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Vilkår ved fakturering

Vilkår ved fakturering

Udbetaling

Betalingsservice
Hvis du er tilmeldt, vil vi altid udbetale hertil. Når du fraflytter en adresse bør du afvente med at afmelde til du har modtaget flytteafregningen og en evt. udbetaling.

NemKonto
For at vi kan udbetale til NemKonto skal vi bruge dit cpr.nr., som du kan give samtykke til via en samtykkeerklæring. Der kan gå op til fire hverdage fra overførselsdatoen inden udbetalingen fremgår på din konto.

Kontonummer
Såfremt du ikke ønsker de ovenstående løsninger, så er det muligt, at sende dit kontonummer via mail@silkeborgforsyning.dk , hvori du oplyser, reg.nr. og kontonummer, samt navn og adressen udbetalingen vedrører.

Manglende betaling

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter efter udlånsrenten + 8 % p.a. fra forfaldsdagen.

Ved udskrivning af rykkerskrivelser tillægges et gebyr på kr. 100,00.

Er det ikke er muligt at betale den fremsendte regning, skal kundeservice kontaktes på telefon 8920 6400 inden betalingsfristen. Hvis der indgås en afdragsordning tillægges et gebyr på kr. 100,00 pr. aftale.

Ejerskifte/flytteafregning

I forbindelse med et ejer/lejer-skifte skal evt. målere aflæses og oplyses os her på siden eller på telefon 8920 6400.

På ejendomme med bi-målere er det udlejer selv, der administrerer flytteafregningerne på de relevante bi-målere. Hovedmåleren afregnes via os.

Besked via e-mail

Ved at tilmelde sig vores service "Besked via e-mail" er det muligt at modtage såvel aflæsningskort som faktuaer direkte i din indbakke. 

Grafisk forbrugsudvikling

Hvis der afregnes én eller flere af følgende forbrugsarter: vand, varme eller spildevand, så kan den grafiske forbrugsudvikling følges under "Dine forsyning", hvor der logges ind med NemId.

Har du ikke adgang til internettet, kontakt Silkeborg Forsyning på 8920 6400 for at få forbrugsudviklingen tilsendt.

Fjernaflæsning

Er din måler fjernaflæst kan du følge forbruget på www.silkeborgforsyning.dk. Årsaflæsningen foretages hvert år automatisk den 31. december, kl. 24.00.

Priser

Se priser

Ved tilmelding til Betalingsservice skal der ikke betales administrationsomkostninger på kr. 50,00 inkl. moms pr. faktura.

Har du spørgsmål om beregning af forbruget, á contobeløb m.m., er du velkommen til at kontakte kundeservice hos Silkeborg Forsyning, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg, tlf. 8920 6400.