×
Menu
august 2020 - september 2021

Varme - Ny hovedledning

Fra kraftvarmeværk til centralen på Arendalsvej

Vi udbygger i øjeblikket fjernvarmenettet i byen, så endnu flere indbyggere nu og i fremtiden fortsat kan få glæde af en driftssikker forsyning af varmt vand i radiatorer, vandhaner og brusere.
 

Onsdag den 2. september, fra kl. 7.00 til ca midnat, var der lukket for varmen i den vestlige del af Silkeborg og i Funder og Funder Kirkeby. Afbrydelsen var oprindeligt planlagt til kl. ca. 19.00 men varede desværre til ca. midnat for nogle kunder. 

Vi udbygger i øjeblikket fjernvarmenettet i byen, så endnu flere indbyggere nu og i fremtiden fortsat kan få glæde af en driftssikker forsyning af varmt vand i radiatorer, vandhaner og brusere. Men en kort afbrydelse af det varme vand er nu nødvendig i en del af byen for at komme videre med udbygningsarbejdet.

Onsdag den 2. september bliver det varme vand og fjernvarmen derfor afbrudt i byens vestlige del. Det drejer sig blandt andet om bydelene Hvinningdal, Buskelund, Balle By og Balle Kirkeby samt Funder og Funder Kirkeby. De blå områder på kortet viser, hvor der bliver lukket for varmen. Afbrydelsen varer fra 7.00 til 19.00.Derfor lukker vi for varmen
Vi stopper for cirkulationen i den store fjernvarmehovedledning, der går fra kraftvarmeværket og vest på. Det er nødvendigt, da der skal svejses nye rørtilslutninger til det kommende pumpeanlæg, som skal sende fjernvarme ud gennem den nye hovedledning mod øst.

I øjeblikket er vores entreprenører nemlig i gang med at bygge en ny fjernvarme-hovedledning fra kraftvarmeværket og østpå mod Arendalsvej. Det arbejde er efter planen færdigt i efteråret 2021.

Nye rør giver varmt vand til nordlige bydele
Udbygningen af fjernvarme-ledningen betyder, at de nye bydele i Silkeborgs nordlige del fremover fortsat kan få en sikker forsyning af fjernvarme og varmt vand. Men det betyder også, at kraftvarmeværket kan arbejde mere effektivt og sende vand ud med en lavere temperatur, hvilket sparer energi og dermed CO2-udledning. Det kan lade sig gøre fordi vandet med den nye ledning løber over en kortere afstand og dermed ikke køler så meget af.

Vi har den 31. august sendt en SMS via SMS-service med besked om lukningen til de berørte områder.

I weekenden i uge 35 vil der være omkørsel og lysregulering ved rundkørslen på Nørreskov Bakke.

Trafikken til og fra Grauballe ledes via F.L. Smidths Vej.

Trafikomlægningen vil være fra fredag den 28. august om aftenen til og med søndag den 30. august-

Årsagen er at vi skal passere Nørreskov Bakke med den nye Hovedledning.

Arbejdet foregår i weekenden for at undgå at genere trafikken i hverdagen.

Til projektoversigten

Vores kunder er Danmarksmestre i affaldssortering

Vores kunder er blandt de bedste  til at sortere affald. Det viser Miljøstyrelses affaldsstatistik.

Læs mere