×
Menu

Udskiftning af målere i Laven

I forbindelse med at Laven Vandværk er blevet overtaget af Silkeborg Forsyning, skal alle vandmålerne nu udskiftes i området.

De nye vandmålere vil fremover blive aflæst trådløst, og der skal derfor ikke længere indsendes selvaflæsningskort i forbindelse med årsafregningen.

Målerne er af den elektroniske type og med indbygget batteri, der kan holde i op til 16 år.

Inden udskiftning kan foretages, skal du gøre følgende:

  • Kontrollér at afspærringsventilen før måleren virker – ellers kontakt en VVS-installatør og få fejlen udbedret
  • Sørg for at måleren er gjort frit til gængelig for montøren. Hvis måleren sidder i en målerbrønd, skal brønddækslet være frigjort og evt. løsnet, hvis det sidder fast.

Du kan bestille tid til udskiftning på følgende måde:

  • Kontakt vores montør direkte: Ebbe Dahl epd@silkeborgforsyning.dk ; tlf: 4050-6112
  • Bestil tid igennem vores reception: tlf. 8920-6400