Fjernvarme og drikkevand til Grauballe

Silkeborg Forsyning udvider fjernvarmenettet og forsyningen af drikkevand til Grauballe. Arbejdet begynder i juni, og sidst på året kan beboerne i et nyt boligområde i Grauballe åbne for radiatoren og det varme vand.

Grauballe får i dag vand fra Grauballe Vandværk. Med den nye vandledning sikrer Silkeborg Forsyning Grauballe en ekstra kilde til rent drikkevand. 

Silkeborg Forsyning skal i første omgang forsyne 109 nye boliger, som opføres i Grauballes sydøstlige udkant ved Søndre Grauballevej og Jernaldervej.

Potentiale for fjernvarme til hele Grauballe og til Eriksborg

Grauballe er i dag primært forsynet med naturgas, men med fjernvarmens indtog i den sydøstlige ende af byen, kan det blive relevant for mange indbyggere at skifte til fjernvarme.

Silkeborg Forsyning undersøger i øjeblikket grundlaget og potentialet i et projekt, der skal give indbyggerne en attraktiv mulighed for at skifte til fjernvarme.

Fjernvarme er både billigere for forbrugeren og bedre for klimaet end naturgas.  Med projektet kan den første etape af den nye bydel Eriksborg, mellem Gødvad og Grauballe, også få fremtidssikret grøn fjernvarme. 

Sådan kommer fjernvarmen og vandet til Grauballe

Silkeborg Forsynings entreprenør går i jorden i løbet af juni måned. Arbejdet består primært af at lægge ledningerne i jorden fra det eksisterende ledningsnet lige nord for rundkørslen ved Nørreskov Bakke/Eriksborg Allé. 

Ledningerne bliver gravet ned langs Nørreskov Bakke, Eriksborgvej og frem til Søndre Grauballe. Entreprenøren begynder arbejdet inde fra rundkørslen og bevæger sig ud mod Grauballe. 

Få trafikgener

Projektet kan ikke undgå at genere trafikken, men vi gør vores bedste for at det bliver gennemført med så få gener som muligt. Langt det meste af de nye ledninger vil ligge i markareal, og der vil kun være få gener for trafikken i anlægsperioden.