Priser 2021 - Vand

2021

Enhed ekskl. moms inkl. moms
Vand
Fast bidrag

Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler)

kr./måler/år 630,00 787,50
Variabelt bidrag 0 - 50.000 m³ pr. år

Forbrug

kr./m³ 4,00 5,00

Statsafgift af ledningsført vand  pr. 1/2-2021
(1/1-31/1-2021 6,18 + moms)

kr./m³ 6,37 7,96

I alt

kr./m³ 10,37 12,96

Øvrige priser

Priser på egen boring, øvrige faste bidrag, variabelt bidrag over 50.000 m³ og tilslutningspriser finder du under Alle priser 2021.