×
Menu

Aktuelle driftsforstyrrelser

Ingen aktuelle driftsforstyrrelser

Planlagte driftsforstyrrelser

Ingen planlagte driftsforstyrrelser

Kort

Hvis der er udsendt SMS for vand- eller varmeafbrydelse, så vises det på kortet. Klik på symbolet på kortet.

Ved driftsforstyrrelser

Kontakt os på 8920 6400.

Henvendelser vedrørende affald skal ske inden for åbningstiden.

Har du akutte problemer med vand, spildevand eller fjernvarme uden for normal åbningstid, så kontakt Brand og Redning på 8970 3599. 

Når der afbrydes for vandet

Husk at tappe vand inden afbrydelsen og at holde alle haner lukket under afbrydelsen. Når der har været lukket for vandet, kan du opleve at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt. Det kan også være at det banker lidt i rørene. Generne er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.

Når der lukkes for fjernvarmen

I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen.