×
Menu

Aktuelle driftsforstyrrelser

Fjernvarme
02. juli 2020
Balleområdet kl. 8 - 18

Vi er desværre nødsaget til at lukke for fjernvarmen på Bakkevænget, Balle Kirkevej, Frank Jægers Vej, Grønningen, Karen Blixens Vej, Kærsgårdsvej, Toftebakken, Ved Hegnet, Vesterbakken fra klokken 8.00 til ca. 18.00 torsdag den 2.juli.
Vi beklager de gener dette måtte bevirke. Læs mere om SMS-service på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

driftforstyrrelse-Silkeborg-Spildevand
29. juni 2020
Opgravning Gesnersvej

Kloakarbejde i Gesnersvej, parallelt med Søndre Ringvej, begynder mandag i uge 27. Da vejen er smal, er det ikke muligt at parkere langs kørebanen, da der skal være fri adgang til arbejdskørsel. Find venligst alternativ parkering i perioden. Vi beklager ulejligheden. Arbejdet forventes at vare frem til uge 29. Mvh Silkeborg Forsyning

Planlagte driftsforstyrrelser

Fjernvarme
07. juli 2020
Balleområdet kl. 8 - 18

Vi er desværre nødsaget til at lukke for fjernvarmen på Bakkevænget, Balle Kirkevej, Frank Jægers Vej, Grønningen, Karen Blixens Vej, Kærsgårdsvej, Lille Ballevej Toftebakken, Ved Hegnet, Vesterbakken fra klokken 8.00 til ca. 18.00 torsdag den 7.juli.
Vi beklager de gener dette måtte bevirke. Læs mere om SMS-service på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

Fjernvarme
09. juli 2020
Balleområdet kl. 8 - 18

Vi er desværre nødsaget til at lukke for fjernvarmen på Balle Kirkevej, Toftebakken, Ved Hegnet fra klokken 8.00 til ca. 18.00 torsdag den 9.juli.
Vi beklager de gener dette måtte bevirke. Læs mere om SMS-service på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

Kort

Hvis der er udsendt SMS for vand- eller varmeafbrydelse, så vises det på kortet. Klik på symbolet.

Ved driftsforstyrrelser

Kontakt os på 8920 6400.

Henvendelser vedrørende affald skal ske inden for åbningstiden.

Har du akutte problemer med vand, spildevand eller fjernvarme uden for normal åbningstid, så kontakt Brand og Redning på 8970 3599. 

Når der afbrydes for vandet

Husk at tappe vand inden afbrydelsen og at holde alle haner lukket under afbrydelsen. Når der har været lukket for vandet, kan du opleve at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt. Det kan også være at det banker lidt i rørene. Generne er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.

Når der lukkes for fjernvarmen

Når der afbrydes for fjernvarmen
I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen.