Plast/metal spand ved hjemmet

Metal og hård plast er:

 • Plastdunke
 • Plastbakker
 • Skruelåg og kapsler
 • Kagedåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Alubakker
 • Stanniol

Metal og hård plast er ikke:

 • Spraydåser afleveres på genbrugspladsen
 • Malerbøtter afleveres på genbrugspladsen
 • Plastikposer og -folier

Opfordring

Både Metal og Hård plast tømmes for rester og skylles inden det sendes til genanvendelse. Det lægges løst i beholderen, IKKE i poser.

Smid alt metal rengjort i beholderen, så det kan genanvendes igen og igen. Metal er en vigtig ressource, der kræver meget at udvinde på ny.

Hård plast er plast du kan tromme på. Hvis du kan binde knude på plasten, så er det IKKE Hård plast og må ikke komme i beholderen.

2020: ca. 1.200 tons

2019: ca. 1.100 tons

2018: ca. 670 tons

2017: ca. 22 tons

I 2017 begyndte vi at indsamle metal og hård plast ved husstandene.

Metal og hård plast samles på Affaldscenter Tandskov. Herfra køres det til modtageanlægget ”Ribe Flaskecentral A/S”, Ørstedsvej 35, 6760 Ribe.

Anlægget sorterer affaldet i fem fraktioner: jern, aluminium, PET, hård plastic og forbrændingsegnet affald.

Metallet og det hårde plast bliver spredt ud i et jævnt lag på et transportbånd. Herefter køres transportbåndet igennem hele anlægget.

Jernet er det første der frasorteres, og det foregår med en stor magnet der ”suger” det magnetiske jern til sig.

Aluminiummet er det næste der frasorteres, det foregår med en såkaldt hvirvelstrømsmagnet, der fungere som en omvendt magnet på det ikke magnetiske metal og ”skyder” det ikke magnetiske metal væk fra transportbåndet, og lader det resterende affald ligge.

Undervejs på anlægget håndsorteres plasticen og ukurante stykker affald fra transportbåndet, og samles i hver deres container.

De forskellige fraktioner afsættes til forskellige behandlingsanlæg.

Den resterende mængde affald bliver samlet, og sendt til forbrænding på et dansk forbrændingsanlæg.

I tabellen nedenfor ses fordelingen af det indsamlede plast-metal.

Affaldsfraktion

Vægt-%

Jern

20-25

Aluminium

10-15

PET

3-5

Hård plast

35-45

Forbrændingsegnet affald *

15-25

* Sendes til danske forbrændingsanlæg. Fjernvarme- og elproduktion.