179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 24. april 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Genbrug og affald

Miljømål - Genbrug og affald

Miljømål for 2016

Hvad er målet?

Hvorfor vil vi nå det?

Hvordan vil vi nå det?

Mængden af deponi affald på genbrugspladserne må max udgøre 1,68 % i forhold til totale mængder på genbrugspladserne.

Sikre øget genanvendelse.

Øget info indsats på genbrugspladserne.

Mængden af Småt og stort brændbart affald på genbrugspladserne må max udgøre 9,75 % i forhold til den totale mængde på genbrugspladserne

Sikre øget genanvendelse.

Øget info indsats på genbrugspladserne.

Miljømål baseret på energiforbrug udskydes til efter ombygning ACTI, ACTA og Gjern GP.

Nåede vi miljømålene for 2015 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Mængden af deponi affald på genbrugspladserne må max udgøre 1,8 % i forhold til totale mængder på genbrugspladserne.

Sikre øget genanvendelse.

Øget info indsats på genbrugspladserne.

30. november. Status 1,68 %

 

Mængden af Småt og stort brændbart affald på genbrugspladserne må max udgøre 10,05 % i forhold til den totale mængde på genbrugspladserne.

Sikre øget genanvendelse.

Øget info indsats på genbrugspladserne.

30. november. Status 9,55 %

 

 

Miljømål baseret på energiforbrug udskydes til efter ombygning ACTI, ACTA og Gjern GP.

Nåede vi miljømålene for 2014 ?

Hvad var målet?

Hvorfor ville vi nå det?

Hvordan ville vi nå det?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Mængden af asbest & deponi affald på genbrugspladserne må max udgøre 2,2 % i forhold til totale mængder på genbrugspladserne.

Sikre øget genanvendelse.

Øget info indsats på genbrugspladserne.

Mængden af asbest udgjorde 2,3 %

 

 

Mængden af Småt og stort brændbart affald på genbrugspladserne må max udgøre 10,56 % i forhold til den totale mængde på genbrugspladserne.

Sikre øget genanvendelse.

 

Øget info indsats på genbrugspladserne.

Der har ikke været anvendt syre i 2014.

 

 

El-forbrug til lys/varme på Affaldscenter Tandskov og Tietgensvej reduceres med 5 % i forhold til 2012.

Bedre klima.

Lavenergi bygning og udstyr, samt solceller.

Fald på hhv. 23,3 % og 30,4 %.

 

 Nåede vi miljømålene for genbrugspladser i 2013 ? 

Miljø i 2013

Hvad skulle vi gøre?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Mængden af asbest- og deponiaffald på genbrugspladserne må max udgøre 2,61 % i forhold til totale mængder på genbrugspladserne.

Øget info indsats på genbrugspladserne.

 

 

 2,44 %

Mængden af småt og stort brændbart affald på genbrugspladserne må max udgøre 10,9 % i forhold til den totale mængde på genbrugspladserne.

Øget info indsats på genbrugspladserne, specielt om de nye fraktioner

 

 

11,05 %

El-forbrug til lys og varme på Them Genbrugsplads dækkes 100 % af solceller fra april 2013.

Lavenergi bygning og -udstyr, samt solceller.

 

 

?

 

Nåede vi miljømålene for 2012?

Miljø i 2012

Hvad skulle vi gøre?

Hvordan er det gået?

Nåede vi målet?

Reduktion af forbruget af rengøringsmidler i Hvinningdal med 5% i forhold til 2011.

Eks. ved brug af skiftesko når ledningsfolkene kommer ind på værket, og ved brug af mekanisk rengøring med kost i stedet for med gulvvaskemaskine.

Uddybning

Sikring af afkølingen på fjernvarme på mindst 28 grader målt som gennemsnit over året.

Vi vil finjustere vores centralvarmesystem, så udnyttelsen af varmen optimeres mest muligt. Evt. ved opsætning af nye moderne radiatorer hvor det skønnes mest effektivt.

 

Uddybning

Det specifikke elforbrug er stort set uændret i 2011 i forhold til 2010. Det skyldes, at det ikke har været muligt at få en aftale i stand med nabovandværket, og det har derfor ikke været muligt at opnå de forventede driftsbesparelser