179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo lø, 21 sep 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Status 230519

Status Resenbro Voel:

Dato 23.05.2019

Silkeborg Forsyning har nu igennem en længere periode gennemført en informationskampagne vedrørende muligheden for at få fremtidssikret fjernvarme til Resenbro og Voel. Vi er nu ved at nærme os den 1.juli, der er sidste dato for tilmelding og dagen hvor tilslutningsprocenten gøres op.

Der foreligger på nuværende tidspunkt endelige tilslutningsaftaler for mindre en 30% af området, men mere end 45% har vist positiv interesse for fjernvarme, så tallet forventes at stige i den kommende periode.

De personer der har vist positiv interesse, men endnu ikke har udfyldt en tilmeldingsblanket, bliver kontaktet direkte i forlængelse af denne nyhedsmail.

Læs mere og tilmeld dig på  www.silkeborgforsyning.dk/fremtidensvarme 

Vi betaler frakobling af gasledning

Flere beboere har i april modtaget et brev fra deres gasleverandør, hvoraf det fremgår at der er en udgift til frakobling af gasledning ved evt. udtrædelse.  Det er korrekt at der er en udgift til frakobling af gasledningen, men denne udgift er inkluderet i vores kampagnetilbud. Der er ingen skjulte omkostninger i vores tilbud.

Klimaet på dagsordenen i medierne

Som de fleste nok har bemærket, har der været en del debat i medierne omkring klima og den grønne omstilling. På sigt vil fjernvarmen i stigende grad blive baseret på vedvarende energi, så hvis du vil gøre noget godt for miljøet og være med til at fremme den grønne omstilling, så er et ”Ja tak til fremtidssikret fjernvarme” et godt skridt på vejen. Vi arbejder målrettet med at nedbringe CO2 udledningen og dermed gøre fjernvarme endnu mere grøn. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om fremtidens fjernvarme i Silkeborg.

Åbent hus på Kraftvarmeværket og solparken

Silkeborg Forsyning åbner dørene for alle nuværende kunder og øvrige interesserede, hvor der bliver mulighed for at se kraftvarmeanlæggetog solparken. Der er ikke mulighed for at få foretaget individuelle betragtninger ift. til skift fra gas til fjernvarme, da arrangementet er tiltænkt en større målgruppe, men alle beboere i Voel og Resenbro er naturligvis velkommen til at kigge forbi på dagen link til åbent hus program.