179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
FAQ affaldssortering ved husstanden

Beholderen

 

Silkeborg Kommune har vedtaget nye affaldsregulativer med nye affaldsordninger, der fremover skal sikre, at vi genanvender større mængder af vores affald. Se kommunens infofolder.

Se også kommunens affaldsplan 2015 - 2024

Typisk tømmes mad- og restaffaldsbeholderen hver 2. uge og de resterende beholdere tømmes hver 4. uge.

Læs mere om hvornår der tømmes.

Den grønne spand, der er udleveret sammen med dine nye beholdere, er beregnet til madaffald. De udleverede poser passer til spanden. Du kan stille spanden, hvor det passer dig bedst, men stiller du den i skabet under din køkkenvask, har du den tæt ved hånden, når du arbejder i køkkenet.

Nej, skillevæggen må ikke flyttes eller fjernes. 

Hvorfor må man ikke flytte eller fjerne skillevæg ?

  1. Affaldet i beholdere vil blive blandet på lastbilen dvs. at restaffald havner i madaffaldet, hvilket kan skade anlæg og forurene madaffaldet, der skal i biogasanlæg og efterfølgende ud på markerne.
  2. Det vil betyde ekstra omkostninger som havner ved alle vores kunder.
  3. Vi bliver nødt til at skifte beholder hvilket vil koste 845,- kr. pr. stk. der hvor der er flyttet eller fjernet skillevæg. En omkostning som vil blive faktureret til den enkelte kunde.
     

 

Placering

Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen gælder nedenstående:

1. Madaffald/Restaffald, må stå op til 30 meter inde på grunden hvis adgangsvejen overholder visse retningslinjer.

2. Papir/pap, skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

3. Glas/ Plast & Metal, skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

Hvis man gerne vil undgå at skulle køre beholdere frem på tømmedagen og man har pladsen til det, så kan man etablere en standplads, hvor man evt. kan komme til begge sider af spanden. Så skraldemanden går til håndtaget fra vejen, og borgeren går til låget fra havesiden.  

Eksempel:

Skelordning

Alle 2-hjulede beholdere til papir/pap eller glas og metal/hård plast har skelordning. Det vil sige at de skal stilles frem til skel med håndtaget ud mod vejen på tømmedagen inden kl. 6.00 om morgenen, hvis man ønsker beholderen tømt.

Det betyder at du kan have disse beholdere stående lige præcis der, hvor det er nemmest for dig i hverdagen og du behøver kun at køre beholderne frem hvis du ønsker dem tømt.

Standplads 

Mad- og restaffaldsbeholderen  må stå på en fast standplads, hvis den opfylder adgangskravene for standpladser. Det samme gælder 4 hjulede containere. Hvis adgangskravene ikke er opfyldt, så skal disse beholdere også køres frem på tømmedagen inden kl. 6.00 om morgenen.

Baggrund for hhv. skelordning og standplads

Skel er der hvor din grund starter ud mod farbar vej*.

Se din matrikel på BBR-meddelelsen på www.OIS.dk

 

*Med forbehold for, at der er adgang for skraldebilen.

 

Vi tilbyder SMS-service ved tømning af affaldsbeholdere i forbindelse med udrulningen af det nye affaldssystem.

 

SMS-service er en uforpligtende service og der kan opstå fejl, der gør, at du ikke får en SMS. Du skal derfor fortsat sætte beholderen frem på de planlagte tømmedage.

 

Tilmed dig SMS-service her og du vil herefter modtage en SMS eller e-mail dagen før de nye beholdere forventes tømt.

 

Der tilbydes ikke ekstratømning som følge af fejl i SMS system.

Sortering

Se sorteringsvejledning:

 

 In English "How to recycle" 

 

Se også filmen "Sådan sorterer du dit affald"

 

Du må ikke komme plastikposer og -folier i beholderne til papir, pap, glas, hård plast og metal.

Plastikposer og -folier kaldes for blød plast. Det kan genanvendes hvis det er rent og afleveres på genbrugspladsen. Hvis det er snavset, skal det altid i restaffald.

Juice-, kakao- og mælkekartoner kan vi ikke genanvende på nuværende tidspunkt, pga den behandling de har fået på indersiden, så de er vandtætte, derfor skal disse afleveres i beholderen til restaffald.

Beholderen til papir og pap er kun til rent og tørt papir og pap, der for må den snavsede pizzabakke ikke komme her i, den skal i stedet for afleveres i beholder til restaffald.

Potteplanter er haveaffald og bør komposteres enten i egen have eller på genbrugspladsen.

Har du ikke mulighed for at kompostere i din egen have eller komme på genbrugspladsen, så må det grønne fra planten komme i madaffaldsbeholderen, mens jorden kommes i restaffald.

Vi kan genanvende langt de fleste glas-,hård plast- og metalemballager til nye materialer.

For at sikre en god kvalitet af materialerne, skal du blot sørge for at de er tomme, skyllede og fri for madrester, inden du lægger dem i dine beholdere.

Tommelfingerregel

Som tommelfingerregel skal du tømme og skylle f.eks. rødbedeglas, cremefraichebøtter og tundåser. Du kan med fordel stille det i opvaskemaskinen, hvis der alligevel er plads.

For emballage fra f.eks. hårshampoo og flydende vaskemiddel er tommelfingerreglen, at den blot skal skylles for de værste sæberester.

 

Meget snavset emballage, der ikke kan skylles rent sorteres som restaffald, det kan f.eks. være mayonnaise- og remouladedunke.

 

Hvis du har meget restaffald, så er det ikke sikkert at der er plads nok i en todelt 240 liter beholder.

Beholderen er delt med 40% til madaffald og 60% restaffald. Hvis det ikke er nok plads til restaffald, så kan du vælge at få en ekstra beholder på 140 liter til madaffald og udelukkende benytte den 240 liters beholder til restaffald.

Har du rigtig meget restaffald, så kan du også vælge en container til restaffald og f.eks. en 140 liter til madaffald. 

Hvis du slet ikke sorterer dit affald, vil du hurtigt komme til at mangle plads i beholderen til restaffald.

Det er også vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da du ellers risikerer at beholderne ikke bliver tømt.

Når du har brugt de tre ruller poser der følger med beholderen, så får du en rulle mere ved at sætte en tom (grøn) pose i klemme ved låget på tømmedagen, så afleverer renovatøren dem på låget af beholderen.

Kan du ikke komme på genbrugspladsen med dit farlige affald, så kan du bestille afhentning.

En gang om måneden afhenter vi farligt affald fra private husstande.

Læs mere her.

Fritagelse

Nej, som udgangspunkt, kan man ikke blive fritaget for ordningen.

For kunder der bor på landet, eller i bysamfund med under 150 indbyggere er det dog muligt at fravælge beholderne til glas og hård plast/metal, samt papir/pap.

Grundgebyret er det samme uanset om man fravælger beholdere. Grundgebyret dækker primært anvendelse af genbrugspladser samt indsamling af papir/pap og glas/metal/hård plast.

Hvis du har særlige forhold eller du ønsker at klage, skal du kontakte Silkeborg Kommune.

Nej, alle husholdninger skal have beholdere til madaffald og restaffald.

Hvis I er flere, der vil deles om en fællesløsning til papir/pap eller glas og metal/hård plast, skal I kontakte os på 8920 6400, så vi kan se hvilke muligheder I har.