179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo lø, 21 sep 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Sælg dine energiforbedringer

Tilskud til energiforbedringer

Størstedelen af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig, og derfor er varmen værd at sætte ekstra fokus på. Dine varmeinstallationers tilstand har stor indflydelse på dit forbrug, men forbruget afhænger også af boligens øvrige stand, herunder konstruktion og isolering.

Selvom du kan spare penge ved blot at være opmærksom på dine varmeforbrugsvaner i hverdagen, kan du ofte spare endnu flere penge ved at udskifte enten ældre fjernvarmeunits og varmtvandsbeholdere til nye mere miljørigtige typer eller efterisolere husets konstruktioner.

For at støtte en miljørigtig udvikling giver Silkeborg Forsyning nu tilskud til energibesparende tiltag i hjemmet. Du kan få et kontant tilskud til mange af de energiforbedringer, du kan lave derhjemme.

Hos os kan du blandt andet få tilskud til udskiftning eller isolering af:

  • Fjernvarmeunit
  • Varmvandsbeholder
  • Radiatorventiler
  • Vinduer og døre
  • Rør
  • Loft/tag
  • Mur
  • Ydervægge
  • Gulve

Husk at ansøge INDEN du går i gang

For at du kan få tilskuddet fra os, skal du udfylde ansøgningsskemaet og oprette dig som bruger inden du går i gang med projektet. Hvis vi ikke har modtaget din elektroniske ansøgning, inden du går i gang med de energibesparende tiltag, er du ikke berettiget til tilskud. Der gives tilskud til hele landet.

For at få tilskuddet udbetalt

Når du har søgt og fået tilsagn om tilskud, kan du påbegynde projektet. Efter projektets afslutning skal du bekræfte gennemførelsen hos os for at få tilskuddet udbetalt. Det sker ved du logger ind og uploader en kopi af fakturaen for det gennemførte projekt og/eller de enkelte dele. Husk at informere om eventuelle ændringer i forhold til de oplysninger, du angiv i ansøgningsskemaet. Derefter udbetaler vi tilskuddet til din konto.

Vi opkræver et administrationsgebyr på 120 kr. og du kan derfor ikke søge om tilskud på energiforbedringer under 120 kr. Vi forbeholder os desuden ret til at foretage stikprøvekontroller efterfølgende og ret til at afvise indberetninger såfremt dokumentationen ikke er fyldestgørende eller er urealistisk.

Få mere at vide

Silkeborg Forsyning har lavet aftale med EnergySolution vedr. realisering af energibesparelser og håndtering af vores energispareforpligtigelse.

Husk du altid kan kontakte Energysolution på telefon nummer 70 404 101 eller mail kundeservice@privatbesparelser.dk hvis du har spørgsmål til energibesparelser, tilskudsordningen eller udfyldelsen af ansøgningsskemaet.