179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Priser

Varme

Alle priser 2019

Fast bidrag

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Abonnement

kr./måler

840,00

1.050,00

Effektbidrag - fastsættes efter BBR *

kr./m²

15,20

19,00

* Ejer har pligt til at anmelde bygningsmæssige ændringer i det opvarmede areal til Silkeborg Forsyning.

Variabelt bidrag

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Forbrug

kr./MWh

380,00

475,00

Afkøling

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Tillægsbidrag ved dårlig afkøling

kr./(MWh x °C)

3,80

4,75

Ved dårlig afkøling, betales der er tillægsbidrag på 1% af forbruget,
pr. grad som afkøling i gennemsnit over året, er mindre end 28 °C.

Investeringsbidrag

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Enfamiliehus

kr./boligenhed

8.940,00

11.175,00

Tofamilie-, kæde- og rækkehuse

kr./boligenhed

6.660,00

8.325,00

Etageboliger

kr./boligenhed

4.700,00

5.875,00

Ældreboliger

kr./boligenhed

3.500,00

4.375,00

Ungdomsboliger

kr./boligenhed

2.640,00

3.300,00

Erhvervsejendomme, institutioner - fastsættes efter BBR

kr./m²

 27,60

     34,50

Stikledningsbidrag

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Enfamilie-, tofamilie-, kæde- og rækkehuse

 

 

 

Stikledning op til 30 m på egen grund

kr./stk.

19.600,00

24.500,00

Tillæg over 30 m

kr./m

     960,00

 1.200,00

Afbrydelse af stik

kr./stk.

9.800,00

12.250,00

Ved etageejendomme, erhvervsejendomme, boligudviklingsprojekter og lignende, beregnes stikledningsbidraget på baggrund af det konkrete projekt.
Ved koteletgrunde medregnes længden af stikledningen i ”koteletbenet” ikke i opgørelsen af fjernvarmestikkets længde.​

Gebyr

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Ulovligt indgreb i varmeinstallationen

kr./boligenhed

2.000,00

2.500,00

Alle priser - Varme 2018

Alle priser - Varme 2017

Alle priser - Varme 2016

Meddelelse om bygningsmæssige ændringer

Hvis der foretages bygningsmæssige ændringer, der medfører ændringer af det opvarmede areal, har kunden pligt til at anmelde dette skriftligt. Du kan anmelde ændringer ved at ringe til os eller du kan benytte ændringsblanketten.

Byggemodning

Byggemodningsbidragets størrelse beregnes på baggrund af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning. Byggemodningsbidraget udgør fjernvarmens faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget forfalder umiddelbart når hovedledningen er etableret.