179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Priser

Spildevand

Alle priser 2019

Fast bidrag

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Fast bidrag til kloak

kr./stik

525,00

656,25

Variabelt bidrag

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Vandafledning via kloaksystem

kr./m³

24,00

30,00

Variabelt bidrag
Erhverv der er tilmeldt Trappemodellen


enhed

 
ekskl. moms

 
inkl. moms

Vandafledning via kloaksystem 1 - 500 m³

kr./m³

24,00

30,00

Vandafledning via kloaksystem 501 - 20.000 m³

kr./m³

19,20

24,00

Vandafledning via kloaksystem > 20.000 m³

kr./m³

9,60

12,00

Læs om mulighederne for nedsat spildevandsbetaling hvis dit forbrug er over 500 m³.

Tømningsordning for  septiktanke

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Standardtømning af tank < 5 m³

kr./ejendom

444,00

   555,00

Tømning af tank med lille bil/traktor/slamsuger én gang /år < 5 m³

kr./ejendom

820,00

1.025,00

Tømning af 2 tanke < 5 m³, uden ekstra kørsel

kr./ejendom

702,00

   877,50

Tømning ud over 5 m³

kr./m³

106,00

132,50

Løft af dæksel over 50 kg

kr./dæksel

100,00

125,00

1. forgæves kørsel

kr./stk.

350,00

437,50

2. forgæves kørsel (og efterfølgende)

kr./stk.

350,00

437,50

Aflevering af septisk slam / industrispildevand på renseanlæg, vilkår aftales i det enkelte tilfælde.

 

Samletank

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Samletank
Uden måler opkræves for 170 m³

kr./m³

12,00

15,00

Statsafgift for privat anlæg på landet

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Nedsivning, godkendte nedsivningsanlæg (momsfri)
Uden måler opkræves for 170 m³

kr./m³

 

0,75

Biologisk rensning, udled. til
dræn, vandløb, sø m.v.(momsfri)
Uden måler opkræves for 170 m³


kr./m³

 


2,40

I øvrige tilfælde (momsfri)
Uden måler opkræves for 170 m³

kr./m³

 

5,70

Tilslutningsbidrag

enhed

 ekskl . moms

inkl. moms

Med mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed

51.606,00

64.507,50

Uden mulighed for afledning af regnvand

kr./boligenhed

30.963,60

38.704,50

I boligområder svarer en boligenhed til en enhed.
I erhvervsområder afregnes en enhed pr. påbegyndt 800 m² erhvervsareal (grundareal)