179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Tilslutning

Når du har besluttet dig for, hvornår du gerne vil have lavet dit fjernvarmestik, skal der ske følgende:

Indhent tilbud fra VVS installatør
Interne installationer skal du selv aftale og afregne med en autoriseret VVS installatør. 

Kontrakt 
Tilmeldingsblanket indsendes
• På blanketten påføres ønske om udførelsestidspunkt  

Udførelse 
• Udførelsen koordineres imellem dig, den valgte VVS-installatør og os.
• Aftale om ledningsføring, evt. særlige forhold der skal tages hensyn til og tidspunkt for udførelse 

Reetablering 
Vi reetablerer opgravning fuldt ud efter opgravningen.

Tilslutning og tilslutningbidrag
Når tilmeldingsblanketten er indsendt til os, fremsender vi en faktura på tilslutningsbidraget. Fakturaen skal betales inden stikledningen etableres.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på 8920 6400 eller skriv til mail@silkeborgforsyning.dk, ligesom vi gerne kommer forbi til en uforpligtende besigtigelse på adressen. 

Forbud mod elvarme

Det er forbudt at installere elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der bliver eller vil blive opvarmet fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Forbudet gælder også væsentlige til- og ombygninger, der kan sidestilles med ny bebyggelse.

Det er endvidere forbudt at erstatte en eksisterende ejendoms opvarmningssystem med elvarme.