179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo lø, 21 sep 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Farligt affald

Erhvervsvirksomheder har pligt til at udfylde og indsende et anmeldelsesskema omkring virksomhedens produktion af farligt affald til Silkeborg Kommune. Anmeldelsesskemaet kan findes på www.silkeborgkommune.dk. og det udfyldte skema skal indsendes til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, Søvej 2, 8600 Silkeborg eller til mailadressen teknisk@silkeborg.dk.

Erhvervsvirksomheder har pligt til at aflevere alt det farlige affald til korrekt affaldsbehandling og skal kunne dokumentere, at det farlige affald er afleveret og behandlet. Læs folderen "Farligt affald"

 

Genbrugspladsordning

Erhvervsvirksomheder med mindre mængder farligt affald kan, ved tilmelding til genbrugsplads-ordningen for erhverv, aflevere op til 200 kg farligt affald pr. år.

Ved aflevering af farligt affald skal genbrugspladsernes personale kontaktes. Virksomheden skal medbringe et udfyldt kvitteringsskema for farligt affald, der skal underskrives af personalet som kvittering og dokumentation for aflevering af farligt affald.

Det farlige affald skal som udgangspunkt afleveres i de originale beholdere eller alternativt i lukkede beholdere, der er tætte og egnede til opbevaring og transport af det pågældende farlige affald. En beholder må maksimalt indeholde 20 kg eller 20 liter farligt affald og beholderen skal tydeligt være mærket med indholdet i beholderen.