179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 18 okt 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Smukke søer - bassiner

Smukke søer renser regnvandet

Regnvand fra veje, hustage og andre overflader er forurenet. De forurenende stoffer i regnvandet kan renses i regnvandsbassiner, der anlægges som kunstige søer, der udover at rense regnvandet er med til at forskønne bymiljøet.

Hos Silkeborg Forsyning har vi gennem flere år etableret regnvandsbassiner før udløb til søer, åer og vandløb (kaldet recipienten), dels for at forsinke mængden af vand, der ledes til recipienterne, og dels for at nedbringe mængden af forurenende stoffer i det regnvand, der udledes til recipienterne. Hvis bassinerne er korrekt designet er de effektive til at fjerne partikler og den forurening, der er bundet hertil, mens det har vist sig at effektiviteten til at fjerne stoffer, der er opløst i vandet, er ringe.

I forbindelse med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv og de heraf følgende skærpede krav til god økologisk kvalitet i danske recipienter, er der stigende fokus på udledningen af forurenende stoffer fra separate regnvandsudledninger. For at sikre en god økologisk kvalitet i vandmiljøet er der derfor behov for ikke kun at nedbringe den partikelbundne forurening, men også regnvandets indhold af stoffer der er opløst i vandet.

Vi har i dag over 120 regnvandsbassiner fordelt over hele Silkeborg Kommune.

Silkeborg Forsyning følger med i den nyeste udvikling på området og har selv deltaget i flere forskningsprojekter. Vi vil gerne være med til at sætte helt nye standarder for, hvordan regnvandsbassinerne kan udformes, så de er i harmoni med omgivelserne og renser regnvandet effektivt.