179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo ma, 18 nov 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Spildevand

Fritagelse for vandafledningsbidrag

Der betales ikke vandafledningsbidrag af vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloakken. Læs mere.

Befæstelsesgrad 60%

I planområder der er udlagt til center- og erhversformål fastlægger spildevandsplanen en tilladt befæstelsesgrad på 60%. Læs mere.

Kloaktilslutning i landzone

I landzone beregnes tilslutningsbidrag for erhverv ud fra bebyggelsesprocenten. Læs mere.

Renseanlæg

Vi har idag 17 renseanlæg men skal inden 2021 have det antal reduceret til 3. Læs mere.

Standard for TV-inspektioner

Seneste version af "Standard for TV-inspektion udført på anlæg tilhørende Silkeborg Spildevand A/S". Til dig som skal køre kloak-tv for os. Se den her.

Aflevering af septisk slam

Der er nye regler for aflevering af septisk slam på renseanlægget. Læs mere...