179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo lø, 21 sep 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Aktuelt
15. februar 2019 - Forsidenyheder

Investeringer sikrer fjernvarmeprisen i Silkeborg

Mens mange fjernvarmeværker annoncerer stærkt stigende fjernvarmepriser på op til 93 %, så er vi glade for at kunne fortælle vores kunder, at vi har foretaget investeringer, der sikrer Silkeborgs fjernvarmekunder mod lignende prisstigninger.

Mange har sikkert lagt mærke til det store solvarmeanlæg på Sejling Hede, som er med til levere varme til kunderne direkte fra solen. Hvad lidt færre måske har lagt mærke til, er at kraftvarmeværket har haft vokseværk til ca. dobbelt størrelse. Det skyldes et nyt røggasanlæg, der sikrer, at brændslet nu udnyttes langt mere effektivt. Tilsammen er der investeret mere end 600 mio. kr. for at sikre fjernvarmekunderne mod store prisstigninger og sørge for, at virksomhedens CO2-udledning næsten er halveret på 2 år.

Fjernvarmeprisen holdes i ro
På trods af de store investeringer er priserne på fjernvarme faldet med 9 % perioden 2011 – 2018, og det er stadig den billigste opvarmningsform for langt de fleste. Fjernvarmeprisen stiger i 2019 med under 700,- kr. for et typisk parcelhus, hvilket svarer til en stigning på knap 6 %. Prisen i 2019 er således stadigvæk lavere end varmeprisen i 2011.  

Vi kigger kontinuerligt på, hvordan vi optimerer vores produktionsanlæg, for at holde prisen på et konkurrencedygtigt niveau kombineret med, at vi laver mere og mere ”grøn” fjernvarme.

Solvarme, effektiv drift og fremsynethed i vores investeringer sikrer, at vi er gearet til fremtiden til gavn for både kunder og miljøet. 

Baggrund:

Fra 2004 har landets kraftvarmeværker fået en kompensation for at være til rådighed for el-markedet, og dermed medvirke til at opretholde forsyningssikkerheden for el-markedet.

Kompensationen er ophørt pr. 1. januar 2019, og medfører, at Silkeborg Varme mister en indtægt, der i flere år har oversteget 100 mio. kr.

For at undgå store prisstigninger og reducere vores CO2-udledning, har vi de seneste år lavet nogle store investeringer:

I december 2016 blev solvarmeanlægget sat i drift. 

  • P.t. verdens største på 157.000 m2 (fylder mere end 20 fodboldbaner)
  • Ca. 20 % af fjernvarmen kommer fra anlægget
  • Solvarmeanlægget kan levere varme direkte fra solen de næste mange år.
  • Reducerer den samlede CO2-udledning med mere end 20 %, svarende til ca. 15.000 tons pr. år.

Sidst i 2018 blev ombygningen af kraftvarmeværket afsluttet, så vi kunne drage fordel af røggasanlægget.

  • Investeringen medfører, at der hentes markant mere energi ud af den naturgas, der anvendes som brændsel i kraftvarmeproduktionen.
  • Reducerer den samlede CO2-udledning med mere end 20 %, svarende til ca. 14.000 tons pr. år.

Læs mere om fjernvarme i Silkeborg

« Tilbage til liste