179
1
http://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 22. januar 2018
www.silkeborgforsyning.dk
Priser

Priser

2017

Grundgebyr

enhed

ekskl. moms

 inkl. moms

Bolig eller sommerhus

kr./år/enhed

660,00

825,00

Gebyret består af: Genbrugspladser 450,- kr., Papir og pap 50,- kr., Plast/metal og glas ordning 71,- kr., Genbrugsøer 20,- kr., Farligt affald 34,- kr.
Generel administration (myndighed) 35,- kr. 

Dagrenovation ved 14-dagstømning

enhed

 ekskl. moms

 inkl. moms

Beholder 90 liter (kun eksisterende)

kr. /år

   520,00

650,00

Beholder 140 liter (kun eksisterende)

kr. /år

   560,00

700,00

Beholder 180 liter (kun eksisterende)

kr. /år

   820,00

1.025,00

Beholder 240 liter

kr. /år

   840,00

1.050,00

Container 400 liter

kr. /år

1.340,00

1.675,00

Container 660 liter

kr. /år

1.760,00

2.200,00

Container 770 liter (kun eksisterende)

kr. /år

1.950,00

2.437,00

Sække 110 liter

kr. /år

   540,00

675,00

Ved anden tømmefrekvens ændres det årlige gebyr i forhold til det faktiske antal tømninger.
Sommerhustømninger: 75% af det årlige gebyr (der tømmes hver 14. dag om sommeren og hver 4. uge om vinteren)

NB: I tilfælde af hærværk, tyveri, brand, orkan eller lign. hæfter du selv (din indboforsikring) for erstatning af din beholder.
Ved almindelig slitage udskifter vi din beholder.

Tillæg

enhed

ekskl. moms

inkl. moms

Ekstra affaldssæk (kun restaffald)

kr./afhentning

   20,00

   25,00

Foring af container
(400-660 l beholdere til restaffald)

kr./afhentning

   10,00

   12,50

Afstandstillæg - op til  30 m (kun restaffald)

kr./afhentning

   160,00

   200,00

Ekstraordinær tilkørsel mandag - fredag
inkl. tømning*

kr./afhentning

   160,00

200,00

Ekstraordinær tilkørsel lørdag - søndag
inkl. tømning*

kr./afhentning

680,00

850,00

* Ved mere end en beholder, betales normal tømmepris for de resterende.      

Diverse gebyrer

enhed

 ekskl. moms

inkl. moms

Ændring af beholdertype og tømmefrekvens

kr./stk.

300,00

375,00

Brug af fællesløsning, ejet af SGA,
(Gødvad Enge)

kr./ejendom

840,00

1.050,00

Fejlsortering på genbrugspladser for påførte
omkostninger

kr./container

Dagspris

Dagspris

Alle priser - Genbrug og affald 2017

Alle priser - Genbrug og affald 2016

Alle priser - Genbrug og affald 2015

Alle priser - Genbrug og affald 2014