179
1
http://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 23. november 2014
www.silkeborgforsyning.dk
Genbrug og affald

Affaldscenter Tandskov

Tandskovvej 17, 8600 Silkeborg
Telefon 8920 6510, Fax 8724 7299

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 7.00 - 16.30 - Lukket på helligdage.
24. og 31. december lukket.

Åbningstider på genbrugspladserne.

Farligt affald

Erhvervsvirksomheder har pligt til at udfylde og indsende et anmeldelsesskema omkring virksomhedens produktion af farligt affald til Silkeborg Kommune. Anmeldelsesskemaet kan findes på www.silkeborgkommune.dk. og det udfyldte skema skal indsendes til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, Søvej 2, 8600 Silkeborg eller til mailadressen teknisk@silkeborg.dk. Læs mere.

 

Landbrugsaffald

Afbrænding og nedgravning af affald er generelt ikke tilladt.

Læs mere om hvordan du skal håndtere affald fra landbrug i folderen.

Nedgravede affaldsløsninger

Vejledning om nedgravede affaldsløsninger til boligselskaber og private grundejere

  • Vejledning til helt- og delvist nedgravede affaldscontainere
  • Tekniske krav til etablering og drift af nedgravede affaldscontainere
  • Vurdering af nedgravede- og kubesysteme

Administrationsgebyr

Erhvervsaffald 2014

Det årlige administrationsgebyr for erhvervsaffald på 207,86 kr. ekskl. moms opkræves i starten af juni måned 2014.

Virksomheder der allerede er tilmeldt genbrugspladserne i 2014 er blevet opkrævet gebyret og vil ikke blive opkrævet igen.

I enkelte tilfælde kan virksomheder blive fritaget for at betale administrationsgebyret.

Læs mere om mulighederne for at søge fritagelse.

Fristen for at søge om fritagelse er den 8. august 2014. Ansøgninger der modtages efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Administrationsgebyret for erhvervsaffald er lovbestemt og opkræves af Silkeborg Forsyning på vegne af Silkeborg Kommune. Gebyret opkræves hos alle virksomheder med en omsætning/lønsum over 300.000 kr. i 2012.

Gebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på affaldsområdet, bl.a. udgifter til:

  • Udarbejdelse af affaldsplaner og -regulativer
  • Indsamling og registrering af affaldsdata
  • Henvendelser om affald
  • Administration af jordflytning i kommunen
  • Miljøstyrelsens affaldsdatabaser

Spørgsmål vedrørende administrationsgebyret rettes til Silkeborg Kommune.

Læs mere om reglerne for administrationsgebyret i Miljøministeriets Affaldsbekendtgørelse (§56)