179
1
http://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 17. april 2014
www.silkeborgforsyning.dk
Genbrug og affald

Affaldscenter Tandskov

Tandskovvej 17, 8600 Silkeborg
Telefon 8920 6510, Fax 8724 7299

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 7.00 - 16.30 - Lukket på helligdage.
24. og 31. december lukket.

Åbningstider på genbrugspladserne.

Farligt affald

Erhvervsvirksomheder har pligt til at udfylde og indsende et anmeldelsesskema omkring virksomhedens produktion af farligt affald til Silkeborg Kommune. Anmeldelsesskemaet kan findes på www.silkeborgkommune.dk. og det udfyldte skema skal indsendes til Teknik- og Miljøafdelingen, Rådhuset, Søvej 2, 8600 Silkeborg eller til mailadressen teknisk@silkeborg.dk. Læs mere.

 

Landbrugsaffald

Afbrænding og nedgravning af affald er generelt ikke tilladt.

Læs mere om hvordan du skal håndtere affald fra landbrug i folderen.

Nedgravede affaldsløsninger

Vejledning om nedgravede affaldsløsninger til boligselskaber og private grundejere

  • Vejledning til helt- og delvist nedgravede affaldscontainere
  • Tekniske krav til etablering og drift af nedgravede affaldscontainere
  • Vurdering af nedgravede- og kubesysteme

Administrationsgebyr

Erhvervsaffald

Silkeborg Forsyning opkræver for Silkeborg Kommune det årlige administrationsgebyr for erhvervsaffald  i løbet af 2014. Beløbet er i år 207,86 kr. eksklusiv moms.

Gebyret opkræves hos alle virksomheder med en omsætning/lønsum over 300.000 kr i 2012.

Gebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger på affaldsområdet, bl.a. udgifter til:

  • Udarbejdelse af affaldsplaner og -regulativer
  • Indsamling og registrering af affaldsdata
  • Henvendelser om affald
  • Administration af jordflytning i kommunen
  • Miljøstyrelsens affaldsdatabaser

Reglerne for administrationsgebyret fremgår af §60, Miljøministeriets Affaldsbekendtgørelse.