179
1
http://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo 25. november 2015
www.silkeborgforsyning.dk
Fjernaflæsning

I samarbejde med Eltel installerer vi i 2013 - 2015 kommunikationsudstyr til fjernaflæsning af fjernvarmemåleren samt tilhørende vandmålere.

Inden udgangen af 2015 vil alle vores ca. 10.500 varmemålere og ca. 8.500 af vores ca. 14.500 vandmålere have fjernaflæsning.

Over 16.000 målere vil allerede ved årsskiftet 2014 blive fjernaflæst og disse kunder modtager derfor ikke noget aflæsningskort.

Årsaflæsningen foretages den 31. december kl. 24.00 hvert år.

Fordele ved fjernaflæsning

De nye fjernaflæste vand- og varmemålere betyder farvel til det årlige selvaflæsningskort og den manuelle årsaflæsning.

Med fjernaflæsning kan du på sigt se frem til en række forbedrede ydelser som f.eks. historisk forbrugsvisning på internettet.

På vores hjemmeside kan du løbende se hvor meget du har forbrugt i forhold til det forventede forbrug. Det giver mulighed for at reducere dit vand- og varmeforbrug samt øget tryghed. Før systemet er helt klart til brug, skal der først installeres kommunikationsudstyr i geografisk inddelte områder. Du kan kontrollere dit forbrug i forhold til det forventede på Dine oplysninger. 20/4-15: Data er i øjeblikket ikke fuldt opdateret - vi arbejder på at løse problemet.

Læs mere

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til installationsarbejdet kontaktes Eltel på 8813 5833 eller på silkeborg.dk@eltelnetworks.com.

Hvis du har spørgsmål til afregning, fjernaflæsning eller sendeudstyr, kontaktes Silkeborg Forsyning på 8920 6400 eller mail@silkeborgforsyning.dk